Östersjöregionen samlas kring trähusbyggande

Smart Housing Småland har tillsammans med ett antal aktörer inom Östersjöregionen samlats för att diskutera gemensamma frågor kring trähusbyggande.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Östersjöregionen samlas kring trähusbyggande

Vinnväxt-initiativet Smart Housings processledning har varit på omvärldsspaning i Baltikum. Ett digert program innehöll besök på företag, uppbyggnad av ett meta-kluster för trähus kring Östersjön och konferensen Forum Wood Building Baltic i Tallinn, Estland.

Meta-kluster för trähus kring Östersjön

Flera aktörer från Östersjöregionen träffades för att diskutera gemensamma frågeställningar kring trähusbyggande. Frågor som togs upp var

  • Ökat träbyggande för ökad marknadsandel inom byggsektorn
  • Särkrav, homogenisering av byggregler
  • Europeiskt nätverk
  • EU-projekt

Nästa steg blir att gruppen ansöker om finansiering för fördjupad samverkan.
Gruppen bestod av representanter från Estonian Woodhouse Association från Estland, Lithuanian, Prefabricated Cluster – PrefabLT från Litauen, Latvian Wood construction cluster från Lettland, Innobyg från Danmark, ArenaSkog från Norge samt Business Joensuu, Joensuu Science Park från Finland.

I dialogen konstaterades att det finns möjligheter att öka innovation, överföring av teknik och kunskap samt ordna utbyte mellan företag.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll