Arkiv

Vem blir först i Sverige med ett större sjukhus i modern, klimatsmart träbyggnadsteknik?

Hållbarhet, storlek och komplexitet är några av de centrala utgångspunkterna för det högintressanta projektet att få till stånd en första större sjukhusbyggnad i träbyggnadsteknik i Sverige. Smart Housing Småland och projektledaren Magnus Falk intar rollen som möjliggörare genom att under lång tid ha byggt kunskap, presenterat studier och anordnat seminarier. Läs mer här: https://smarthousing.nu/2020-talets-positiva-kapplopning-vem-blir-forst-i-sverige-med-ett-storre-sjukhus-i-modern-klimatsmart-trabyggnadsteknik/  

Publicerad: 22 februari, 2022

Unik testanläggning inom 3D-print med biokomposit flyttar

Testmiljön The Wood Region flyttar från Sysslebäck till Torsby och integreras med Stjerneskolans teknikprogram. Samtidigt byter verksamheten namn till Circlab. – Det här är en strategisk satsning som är i framkant för att möta en kommande branschutveckling inom biokomposit och skoglig bioekonomi, säger Thomas Stjerndorff, kommundirektör i Torsby. Läs mer här: https://paperprovince.com/unik-testanlaggning-inom-3d-print-med-biokomposit-flyttar/

Publicerad: 18 februari, 2022

Samarbeten avgörande för industrins framtida vattenförsörjning

Den globala uppvärmningen hotar vattenförsörjningen för både människor och djur. Men frågan är även aktuell för industrierna, som står för två tredjedelar av de direkta uttagen av sötvatten i Sverige. Planeringen för framtiden börjar bli alltmer akut. Hur kan industrin samarbeta med kommunerna i frågan? Och vilken betydelse har digitalisering för processindustrins fortsatta vattenförsörjning? Enligt lag […]

Publicerad: 16 februari, 2022

Test av digital demensutredning visar stora nyttoeffekter

Bilden visar: Carina Stenmark, biträdande projektledare och kognitivsjuksköterska, tillsammans med Grels Naeslund, som är en av de patienter som fått göra det kognitiva testet i digital tappning. Testet av Geras Solutions digitala plattform för demensutredningar i Torsby kommun kan visa vägen för framtidens vård. De stora tidsvinster den digitala arbetsmetoden påvisat kan bli avgörande för att […]

Publicerad: 1 februari, 2022

Stort intresse kring att delta i unik innovationsupphandling

Karlstad kommun har upphandlat sju bolag som deltar i ett unikt utvecklingsarbete för att öka vårdens förståelse för kognitiv svikt. Upphandlingen är den första i samarbete med DigitalWell Arenas efterfrågeaccelerator. I efterfrågeacceleratorn vill DigitalWell Arena i samverkan med Vinnova och Karlstads kommun hitta nya former för att skapa förutsättningar för innovation inom ramen för lagen […]

Publicerad: 25 januari, 2022

Efter sensommarens översvämningar – hantering av dagvatten en ytterst aktuell och viktig fråga

Visionen om klimatneutrala städer år 2030 kräver bland annat nya lösningar för byggbranschen. Gröna tak är en del av de gröna strategier och lösningar som har uppstått för att öka den biologiska mångfalden och möta klimatförändringarna i städerna. Läs mer här: Efter sensommarens översvämningar – hantering av dagvatten en ytterst aktuell och viktig fråga – Future […]

Publicerad: 23 september, 2021