Arkiv

Bioekonomi 2.0 är ett treårigt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Det har en total budet om 39 miljoner kronor och finansieras av Vinnova. Foto: Sofia Klugman.

Rester från skog och jordbruk blir värdefulla produkter

Bioekonomi

Bioekonomi 2.0 är ett treårigt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Det vill förädla rester från skogs-, jord- och vattenbruk till nya produkter. Restströmmar är en viktig och ofta oanvänd resurs i bioekonomin. Det kan bli till nya produkter som livsmedel, kemikalier och drivmedel. Ett IVL-lett projekt inom det strategiska programmet BioInnovation har tittat på […]

Publicerad: 25 mars, 2021
Stefan Skoglund, Lina Svensberg och David Holm.

Internationellt nätverk stöttar accelerator i DigitalWell Ventures

Digital hälsa

DigitalWell Ventures fortsätter sin snabba utveckling. De första pilotbolagen är på plats och nu har ett internationellt nätverk av mentorer knutits till acceleratorn för att stötta startupbolagen. Mentorprogrammet skulle ursprungligen vara en resurs bestående av tio till femton mentorer. Men intresset av att vara en del av DigitalWell Ventures-teamet har visat sig ännu större än […]

Publicerad: 22 mars, 2021
Trähus

Trähusdagen 2021 gav inblick i nya klimatregler

Smarta städer och hus

Energi & Miljö, Klimat, Regelverk och Trender. Det var fokusområden för Trähusdagen 2021 som hölls online 10 mars. Sammanlagt bjöd arrangörerna (RISE, TMF och Smart Housing Småland) på 13 föredrag inom de fyra fokusområdena. Här är ett axplock från redovisningen som återfinns på Smart Housings webb. Efstathia Vlassopoulou, Anthesis, presenterade en jämförelse mellan klimatpåverkan från […]

Publicerad: 15 mars, 2021