Joel Svedlund

Peak Innovation ny partner i Textile & Fashion 2030

Peak Innovation i Östersund går in som partner i nationella plattformen Textile & Fashion 2030.

iHubs Sweden Sport och outdoor Peak Innovation ny partner i Textile & Fashion 2030

Bilden ovan: Joel Svedlund, Peak Innovation. Foto: Peak Innovation.

Peak Innovation i Östersund går in som partner i nationella plattformen Textile & Fashion 2030.

Genom samarbetet med Peak Innovation kan Textile & Fashion 2030 sprida stöd och kunskap till utspridda småföretagare norrut, och till sport- och outdoorbranschen i sin helhet.

Joel Svedlund har en bakgrund som produktutvecklare och designer inom friluftsbranschen och driver Peak Innovations arbete inom hållbarhet och innovation. Han betonar att samarbetet ska leda till att öka tillgängligheten för fler småföretag.

– I vår region når vi företag som inte är så kända nationellt och som i många fall undviker att ansluta sig till stora nationella initiativ på grund av resor och annat kopplat till tid och resurser. Genom vårt nätverk inom sport- och friluftsbranschen har vi kunnat bidra till att flera företag både i och utanför vår region anslutit till plattformen och det känns väldigt roligt, säger Joel Svedlund i en artikel på Textile & Fashions 2030:s webb.

Peak Innovation i Östersund arbetar för att stödja sport- och outdoorbranschen med uppdrag från både företag och organisationer. Det är ett så kallat Vinnväxtinitiativ som efter 10 år med finansiering från Vinnova ombildades vid årsskiftet 2019/2020 till en uppdragsbaserad verksamhet, fortsatt som en del av det regionala utvecklingsbolaget Peak Region AB.

– Vi ser det som en stor styrka för plattformen att finnas på plats i Region Jämtland Härjedalen, en region där det finns många spännande textila företag. Även om många möten går att genomföra digitalt skall man inte underskatta vikten av att finnas på plats för att nå ut. Vi ser det även som en tillgång för plattformen att fånga upp den kompetens som Peak Innovation och deras medarbetare besitter, säger Anett Aldman, projektledare för Textile & Fashion 2030.

Som Vinnväxtinitiativ har Peak Innovation och Smart Textiles, värdorganisation för regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030, levt parallellt under många år. När plattformen etablerades blev Joel Svedlund inbjuden att ingå i kunskapsgruppen Produktdesign, Produktion & Teknik och han ser fördelar med att knyta ännu starkare band till Borås.

– Dels har vi ett regionalt näringsliv hos oss som skulle må bra av att ha närmare koppling till den svenska noden för textil, som är Borås. Vi ser också att sport- och outdoorindustrin nationellt och internationellt skulle behöva kopplas mer mot Borås och den kompetens och de fantastiska möjligheter som finns där genom bland annat Textilhögskolan, förklarar Joel Svedlund.

– För att lyckas att ställa om textil- och modebranschen är det oerhört viktigt att vi samarbetar mellan olika organisationer. Kopplingen till Scandinavian Outdoor Group och European Outdoor Group är en viktig pusselbit i det arbetet, tillägger Anett Aldman.

Joel menar att intresset för hållbar utveckling är stort hos de företag han möter, men tid och resurser är alltid den springande punkten när det kommer till att engagera sig i initiativ. Ofta blir första frågorna – vad förbinder jag mig till, hur mycket tid tar det och vad kostar det?

– Nu kan vi komma med något som är gratis för företagen, de får fri tillgång till extern expertis som med enkla medel kan genomlysa och ge råd och som dessutom har bakom sig ha ett nätverk som kan bidra med kompetens. Företagen kan också hela tiden ta ställning till vad de vill göra själva. Ur det perspektivet är det en fantastisk möjlighet!

– Om industriell produktion så som den är idag ska finnas kvar så måste den bli hållbar – alltså måste allt ställas om. Alla innovationer för hållbarhet kommer vara intressanta och nu börjar företag vilja betala för det, säger Joel Svedlund.

Fakta om Peak Innovation

Peak Innovation är en del av det regionala utvecklingsbolaget Peak Region AB som består av tre huvudsakliga verksamhetsgrenar där Peak Innovation är en del. Övriga delar är en Inkubator, och en Projektarena/Science Park. Bolaget är nära kopplat till regionen, några kommuner och Mittuniversitetet och med ett delägande från näringslivet – en så kallad trippel helix lösning.

Peak Innovation är ett så kallat Vinnväxtinitiativ som efter 10 år med finansiering från Vinnova ombildades vid årsskiftet 2019/2020 till en uppdragsbaserad verksamhet. Peak Innovation arbetar fortsatt med verksamhetsgrenarna Innovation och Hållbarhet inom sport och outdoor och arbetar på uppdrag från såväl branschorganisationer, så som Scandinavian Outdoor Group och European Outdoor Group, som enskilda företag. Ytterligare en gren inom verksamheten är Marknadskompetens som innefattar stöd för utländska aktörer i sport- och friluftssektorn som vill etablera sig i Sverige.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll