Pfizer blir medlem i Automation Region

Pfizer storsatsar i Strängnäs och blir medlem i Vinnväxt-initiativet Automation Region.

iHubs Sweden Automation Pfizer blir medlem i Automation Region

Bilden ovan: Helena Thelin, platschef för Pfizer i Strängnäs. Foto: Brigitte Grenfeldt.

Pfizer investerar just nu 350 miljoner kronor med målet att fördubbla tillverkningstakten i sin anläggning för läkemedel i Strängnäs. Pfizer Health i Strängnäs är Sveriges största bioteknikanläggning för produktion av läkemedelssubstanser och vacciner. Närmare 220 personer arbetar vid anläggningen.

I en krönika på Automation Regions hemsida berättar Helena Thelin, platschef för Pfizers bioteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs, att Pfizer nu blir medlem i Vinnväxt-initiativet Automation Regions nätverk av företag.

”Life science är en kompetens- och teknikintensiv bransch och vi har gått in som medlemmar i Automation Region för att vara med och bidra till näringslivets utveckling. I ett vidare perspektiv handlar det om att vi kan visa att vi tillhör en stark region med många framstående automationsföretag och tillgång till rätt kompetens”, skriver Helena Thelin.

”Genom att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar – inom såväl teknik som kompetensförsörjning och andra områden – kan vi hitta nya, smarta lösningar tillsammans med våra leverantörer och branschkollegor”, fortsätter hon.

Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar mindre företag, storbolag, akademi och offentlig sektor i ett branschoberoende kluster. Automation Region ingår också i det Vinnväxtprogram som Vinnova driver.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll