Plastfri matförpackning i ett fossilfritt Sverige

Förpackningsindustrin kan bli grönare med en ny testbädd för miljövänliga fossilfria förpackningar. Tanken är att den ska locka både nationella och utländska utvecklare till Värmland.

iHubs Sweden Bioekonomi Plastfri matförpackning i ett fossilfritt Sverige

Bilden ovan: Ny testbädd ska ge alternativ till matförpackningar av plast. Foto: Mikael Hansson.

Vinnväxt-initiativet Paper Province har fått finansiering för att starta upp en testmiljö, så kallad testbädd, för fossilfria laminat, enligt en nyhet på Paper Province webb. Testbädden går under namnet FFLAM, en förkortning för just Fossilfria Laminat.

– Det betyder att vi ska samverka med näringslivet för att hitta biobaserade alternativ till den skyddande barriär som finns i livsmedelsförpackningar, förklarar Peter Edberg, projektledare hos Paper Province.

Samverkan bakom testbädd

Projektets finansiärer är Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, tillsammans med ett tjugotal projektdeltagare. Där ingår bland annat forskare, kartongproducenter, bioplasttillverkare, tryckerier samt varumärkesägare. RISE Bioeconomy, OptiPack, Promiko, Innventia och de värmländska aktörerna UMV Coating Systems och Brobygrafiska Utbildning deltar i projektet med sina testanläggningar.

Plastbeläggningen som Peter Edberg pratar om är viktig för matens hållbarhet. Bland annat gör den så att fett och vätska från exempelvis chips eller mjölkprodukter inte förstör förpackningen.

Plast är idag det vanligaste materialet för matförpackningar, vilket gör förpackningsmarknaden till en storförbrukare av plast. Den står för 36 procent av den totala globala plastanvändningen, och en betydande del är fossilbaserade laminat. Det innebär en stor förbättringspotential för de biomaterial som det nya projektet ska främja. Men också för miljön.

Flera aktörer i samklang

Det treåriga projektet har en budget på cirka 14 miljoner och ska användas till att projektera och realisera testverksamheten. Med hjälp av den kan olika aktörer utveckla och prova sina innovationer, för att i framtiden kunna lansera dem i form av ekovänliga och fossilfria matförpackningar. Testbädden gör på så vis steget från idé till kommersiell produkt betydligt enklare.

– Testbädden är unik i och med att vi sammanför tre olika miljöer till en. Vi räknar med att den ska bli väldigt attraktiv, inte minst för nationella och internationella företag som är verksamma inom bioplast, säger Peter Edberg.

Fosilfritt Sverige

Testbädden är ett av flera viktiga steg som tas i Sverige för att uppnå målen i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, som lanserades 2015. Initiativet har siktet inställt på att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, bland annat genom att alla livsmedelsförpackningar ska vara fossilfria år 2030.

– Vi drar ett stort strå till stacken genom att öppna upp för fler biobaserade och bionedbrytbara livsmedelsförpackningar, säger Peter Edberg.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Sandra Sundbäck, vd för Paper Province.

Så ska digitalisering i Värmland ta fart

Bioekonomi

Paper Province, Karlstads universitet och Region Värmland ska, tillsammans med flera viktiga aktörer, ta fram en färdplan som ska öka digitaliseringen i Värmland, berättar Sandra Sundbäck, vd på Paper Province (bilden ovan). För många företag och organisationer är digitalisering nödvändig för framtida överlevnad och utveckling. Den spelar även en viktig roll i vår framtida utbildning, hälso- […]

Publicerad: 3 februari, 2021