Grön energi

Rättvis omställning till fossilfritt samhälle

iHubs Sweden Geografisk information Rättvis omställning till fossilfritt samhälle

Future Position X deltar i forskningsprogrammet FAIRTRANS som med civilsamhällets erfarenheter och engagemang ska underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. Programmet samfinansieras av Formas och Mistra och tilldelas totalt 40 MSEK över fyra år.

Som meddelats tidigare via pressmeddelande samfinansierar Formas och Mistra forskningsprogrammet FAIRTRANS med en vision att skapa en samhällsomställning som bidrar till att uppnå målen inom Parisavtalet.

Future Position X, en Vinnväxt-miljö med säte i Gävle, kommer att bidra till arbetet. Att utveckla klimatåtgärder som är socialt accepterade är en betydande del av programmet, och är det område som FPX främst kommer att delta i, meddelar organisationen via sin webb.

Vanliga löntagares intressen, arbeten och välbefinnande anses ofta hotade av den pågående omställningen, till exempel genom högre bränslepriser. Man menar också att den digitala revolutionen kan och ska styras för att möjliggöra och påskynda en klimatomställning. Men då krävs samtidigt en analys kring social hållbarhet, så att inte vissa befolkningsgrupper riskerar att marginaliseras på grund av att de inte har tillgång till digital informations- och kommunikationsteknik, som till exempel äldre, nyanlända eller kognitivt funktionshindrade.

Distansarbete och Co-working

FPX kommer även att utforska bästa praxis kring distansarbete och co-working inom arbetspaket 4 tillsammans med The Remote Lab i Östersund, och bygga nätverk och kunskapsöverföring inom området.

Läs mer om arbetet hos Future Position X. Programmet startar 1 september 2021.

Illustration ovan: AdobeStock/3rus

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll