Regeringen sätter fokus på innovation och etik

Regeringen tillsätter kommitté för att säkerställa att utveckling av ny teknik och innovationer är etisk och görs med ett humanistiskt perspektiv.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Regeringen sätter fokus på innovation och etik

Bilden ovan: Inledningsvis ska kommittén inrikta sitt arbete på tillämpningsområdena precisionsmedicin, uppkopplad industri samt uppkopplade och automatiserade fordon, farkoster och system. Foto: Adobe Stock/Sittinan.

Den snabba teknikutvecklingen ställer krav på samhällets förmåga att utforma regelverk som tar tillvara teknikens möjligheter, men förhindrar oönskad användning. Därför har regeringen etablerat Kommittén för teknologisk innovation och etik. Kommitténs första möte var den 19 februari.

– Nu stärks Sveriges förmåga som ansvarsfullt innovationsland. Genom kommittén samlar vi unik kompetens för en tryggare utveckling för individen, vårt land och världen, säger Jon Simonsson, ordförande Kommittén för teknologisk innovation och etik.

Enligt FN är tekniska innovationer en förutsättning för nå de globala hållbarhetsmålen, såsom hälsa och välbefinnande samt bekämpning av klimatförändringarna. Inom många sektorer kan ny teknik bidra till resurseffektiv hantering av utmaningarna. Samtidigt ökar kraven på en proaktiv policyutveckling som kan säkerställa att teknikutvecklingen är etisk och görs med ett humanistiskt perspektiv.

– Den tekniska utvecklingen har skapat fantastiska möjligheter, men också stora risker, därför är kommitténs uppdrag en ödesfråga, säger Stefan Einhorn professor vid Karolinska Institutet och ledamot i kommittén.

Teknikutvecklingen accelererar. Kraftfullare datorer och minskande kostnader för datakommunikation och lagring driver på utvecklingen. När kunskap från olika vetenskapliga områden kombineras i nya tillämpningar kan tekniksprång förändra förutsättningarna för politik och medborgare.

– Sverige behöver arbeta mer för att teknik- och regelutvecklingen ska gå hand i hand. Regelgivningen behöver vara mer proaktiv, säger Kristina Svahn Starrsjö, Justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen och ledamot i kommittén.

Kommittén ska under tre år skapa förutsättningar för teknikutveckling som bidrar till att Sverige utvecklas hållbart och konkurrenskraftigt, och stärker en positiv global utveckling.

Kommittéledamöter:

Charlotte Brogren – Teknologichef Alimak Group AB

Stefan Einhorn – Professor Karolinska Institutet

Antje Jackelén – Ärkebiskop Svenska kyrkan

Rikard Jermsten – Generaldirektör Konkurrensverket

Jon Simonsson – Ordförande Kommittén för teknologisk innovation och etik

Kristina Svahn Starrsjö – Justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen

Erik Thedéen – Generaldirektör Finansinspektionen

Fakta om Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET)

Kommittén ska bistå regeringen i arbetet med att identifiera policyutmaningar, bidra till att minska osäkerheten kring gällande regler och påskynda policyutveckling. Arbete ska bidra till ett inkluderande, tryggt, säkert och effektivt nyttjande av ny teknik.

Kommittén ska kontinuerligt leverera policyutvecklande förslag till regeringen och kartlägga behov av anpassning av regelverk. En referensgrupp, med representanter från bl.a. myndigheter, näringsliv och organisationer ska knytas till kommittén. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

envelope-o print twitter facebook linkedin