Regioner lär mer om Vinnväxt och iHubs Sweden

Landets Vinnväxt-miljöer och samverkansplattformen iHubs Sweden lyfter svenska styrkeområden. På Reglabs årskonferens i Västerås presenterades arbetet.

iHubs Sweden Regioner lär mer om Vinnväxt och iHubs Sweden

Bild ovan: Micke Jonsson, processledare på Peak Innovation, och Catarina Berglund, processledare på Automation Region, presenterade Vinnväxt-initiativ och iHubs Sweden vid Reglabs årskonferens i Västerås.

Micke Jonsson och Catarina Berglund presenterade Vinnväxt-miljöernas funktion och deras samverkan genom iHubs Sweden, där de båda ingår i styrgruppen. Vinnväxt är ett program som drivs av Vinnova där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ. Initiativen ska fokusera på ett tillväxtområde där de har förutsättningar att nå internationell framgång.

De vinnande Vinnväxt-initiativen får tio års finansiering med målet är att de ska etableras som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

Samverkan är grunden

För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer.

– Temat på årets konferens var korsbefruktning för att möta samhällets utmaningar. Det är precis det som vi vill åstadkomma med iHubs Sweden, att bygga upp en plattform där olika kompetenser och fokusområden möts för att skapa systeminnovation, säger Catarina Berglund i en intervju på Automation Regions hemsida.

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Vid årskonferensen samlas regioner, myndigheter, forskare och andra aktörer för att sprida inspiration och motivation kring projekt och samverkan.

– I vår presentation lyfte vi konkreta exempel på hur innovationer kan uppstå och utvecklas när olika kompetensområden möts. Bland annat ett utvecklingsprojekt där vi på Peak Innovation i Östersund tillsammans med Smart Textiles i Borås har undersökt hur smarta textilier kan användas för snölagring i Bruksvallarna, säger Micke Jonsson.

envelope-o print twitter facebook linkedin