Nyamko Sabuni, hållbarhetschef på åF, medverkade när Riktlinjer för ett jämställt ledarskap presenterades vid en workshop med bland annat Triple Steelix.

Riktlinjer för en jämställd stålindustri

Kvinnors kompetens och potential kan används bättre inom industrin. Riktlinjer för jämställdhetsarbete inom stål- och verkstadsindustrin har tagits fram.

iHubs Sweden Avancerade stål Riktlinjer för en jämställd stålindustri

Riktlinjer för ett jämställt ledarskap har sammanställts av kvinnor inom stål- och verkstadsbranschen, Vinnväxtinitiativet Triple Steelix och forskare från Nordwit.

Bilden överst: Nyamko Sabuni, hållbarhetschef på ÅF, medverkade när Riktlinjer för ett jämställt ledarskap presenterades vid en workshop med bland annat Triple Steelix. Foto: Mikael Hansson/Triple Steelix.

Riktlinjerna handlar om hur chefer på olika nivåer kan se till att kvinnors kompetens och potential används på bästa sätt. Målet är att hitta en ledarskapsfilosofi som går ut på att inte minst chefer i sitt ledarskap ska arbeta mer långsiktigt och strategiskt för att säkra kompetensförsörjning och företagets attraktionskraft.

För att uppnå detta mål är det viktigt att utveckla sina kunskaper om vad ett ledarskap som verkar aktivt för jämställdhet innebär. Projektets resultat är av intresse för alla intressegrupper inom stål- och verkstadsindustrin som har ambitionen att locka och behålla spetskompetens inom FoU och därmed skapa en innovativ och hållbar utveckling av branschen.

Exempel på rekommendationer ur riktlinjerna:

 • Kartlägg och synliggör könsskillnader på ett tydligt sätt.
 • Få med cheferna och alla personer med ledningsuppdrag som har stort inflytande över det dagliga arbetet och kompetensförsörjning inklusive rekrytering.
 • Sätt mål för att kunna följa upp effekterna av exempelvis en jämn könsfördelning.
 • Pröva att ha exempelvis 70 procent kvinnor i specifika projekt.
 • Arbeta kontinuerligt med kvinnors karriärutveckling.
 • Gör ansträngningar för att få kvalificerade sökande av det underrepresenterade könet vid nyrekrytering.
 • Ta lönekartläggningen på allvar: Hur genomförs den och vilka justeringar och förklaringar leder den till?
 • Visa tydligt att företaget arbetar aktivt med att förändra attityder och tar det på största allvar.
 • Diskutera i chefsgrupper om hur en bra chef och förebild kan vara.
 • Utbilda i jämställdhetsperspektiv.
 • Skapa nätverk för att stärka och hålla ihop kvinnor inom företaget.

Ladda ner Riktlinjer för ett jämställt ledarskap för att se alla rekommendationer.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll