RISE Processum växer med internationella medarbetare

RISE Processum fortsatt att växa snabbt med flera nya rekryteringar. De senaste månaderna har åtta nya medarbetare kommit på plats på Processum och flera av dem har internationell bakgrund.

iHubs Sweden Bioekonomi RISE Processum växer med internationella medarbetare

Bilden ovan: RISE Processum attraherar internationell kompetens. Foto: RISE Processum.

RISE Processum fortsätter växa med nya medarbetare från Sydafrika, Grekland, Sverige, Schweiz, Indien och Kina.

– Det faktum att vår grupp, liksom hela Processum, knyter till oss internationell kompetens är en styrka för framtiden och ett bevis på kvaliteten i arbetet vi bedriver, säger Björn Alriksson, gruppchef bioteknik på Processum.

– Efter nästan fem år i olika laboratorie- och forskningsbefattningar vid Stellenbosch University ser jag mitt arbete hos Processum som ett bra nästa steg framåt, säger Lalie Kossatz, som flyttat till Örnsköldsvik från sitt hemland Sydafrika. Sverige har stora ambitioner med bioraffinaderi och jag gillar ett land som vill bidra till bättre och hållbarare förhållanden.

Lalie Kossatz är en av de som nu anslutit till Processum. Vidare har även Zhao Wang, Shubhankar Bhattacharyya, Kristina Wickholm, Jonas Fahrni, Charilaos Xiros, Björn Källman och Marie-Louise Wallberg inneburit en förstärkning av bioteknik-, såväl som kemi- och innovationssystemgruppen.

Fakta om Processum, värd för Vinnväxtinitiativet Framtidens bioraffinaderi

Processum är värd för Vinnväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi och har sedan starten 2003 utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell och internationell arena.

Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs den norrlandskusten så utgör Processum med universiteten ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran.

Processum AB ägs till 60 % av RISE Research Institutes of Sweden och till 40 % av Processums Intresseförening och är därmed ett dotterbolag i RISE-koncernen. Processum ingår i division RISE Bioekonomi.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll