Robot i hemmet ska underlätta vården

Allt fler kommuner intresserar sig för robotar som kan ge tillsyn för vård i hemmen. Kalix och Lidingö investerar nu i tillsynsroboten Giraff för vård på distans.

iHubs Sweden Robotteknik Robot i hemmet ska underlätta vården

Bilden ovan: Studiebesök hos Camanio Care från Rudboda Hemtjänst Lidingö för att titta på tillsynsroboten Giraff. Foto: Per Pettersson/Camanio Care.

Giraff är en tillsynsrobot som anhöriga, hemtjänst eller sjukvårdspersonal kan använda för att göra virtuella tillsynsbesök hos personer som bor kvar hemma trots regelbundet vårdbehov.

Ytterligare två kommuner, Kalix och Lidingö, har valt att investera i Camanio Cares digitala tillsynsrobot Giraff. Lösningen som Camanio Care levererar underlättar tillsynen genom att ta bort restiden när det annars tar lång tid att ta sig till brukarna. Den finns sedan tidigare på flera platser i Sverige, bland annat i en träningslägenhet på Danderyds sjukhus.

Camanio Care ingår även som en del i Vinnväxt-initiativet Robotdalens nätverk. Robotdalen har som Vinnväxt delfinansiering vid Vinnova.

– Vi ser flera möjligheter och användningsområden för vår Giraff. Dels för våra vårdtagare som vi kan erbjuda bredare utbud till och ökad trygghet i hemmet med tillsyn på distans. Även för deras anhöriga som kan vara mer delaktiga i vardagen. Ett till exempel som vi ser är att kunna utföra rehabprogram och genom Giraffen kan fysioterapeuten se så att övningen utförs rätt. En trygghet och ett verktyg för både brukare och personal, säger Malin Drugge, kvalitetsutvecklare på socialförvaltningen i Kalix kommun.

– En ökad digitalisering inom hemtjänsten är en viktig del av vår verksamhetsutveckling. Digitala hjälpmedel som Giraff skapar möjligheter för oss att öka kundfokus genom att förändra arbetssätt och därmed arbeta smartare och effektivare, säger Barbro Aldén, enhetschef på Rudboda Hemtjänst på Lidingö.

Se hur hemtjänsten kommer hem till Aina via roboten Giraff

Giraff låter vårdgivare koppla upp sig mot en robot som finns på plats hos brukaren. Roboten styrs av vårdgivaren och kan, efter att brukaren accepterat det inkommande samtalet, åka runt i brukarens hem. Genom kamera, skärm, mikrofon och högtalare kan brukare och vårdgivare prata med varandra på ett naturligt sätt och det är också möjligt att ta en titt på t.ex. mediciner.

– Vi ser att allt fler aktörer får upp ögonen för hur Giraff kan underlätta i deras egen verksamhet och hur den kan ge såväl mervärde som mer tid över till det mänskliga mötet. Vårdpersonal kan utgå från ett kontor för att stämma av vissa korta ärenden, såsom att medicinen tagits vid rätt tidpunkt, för att ge mer utrymme för det mänskliga mötet och omsorgen när personalen är på plats i hemmet. Giraff kan på så vis minska stress, när vi gemensamt avskaffar restider till förmån för tillsyn och omsorg, säger Fennia Carlander, Account Manager på Camanio Care.

Fakta om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care har huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett tiotal europeiska länder.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll