Robotar i hälsovården

Robotdalen deltog både med föreläsningar om välfärdsteknologi och som utställare med hälsorobotikprodukter på hälsomässan Vitalis.

iHubs Sweden Robotteknik Robotar i hälsovården

Genom att föra samman näringsliv, akademi och offentliga aktörer skapar Robotdalen förutsättningar för framgångsrik utveckling och kommersialisering av nya robotlösningar för industri, service samt vård- och omsorg. Lösningarna utgår från konkreta behov och slutanvändare deltar i produktutvecklingen. Det ger robotinnovationer som efterfrågas av marknaden.

Flera av dessa robotlösningar visades upp under den stora hälsomässan Vitalis 2018, något som fångade flera nyhetsredaktioners intresse. Här nedan en intervju med Adam Hagman, chef Robotik E-hälsa inom Robotdalen. Intervjun är gjord av Voister.

Bilden överst: Några exempel på robotar som visades av Robotdalen på Vitalis. Foto: Robotdalen.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll