Robotdalen visar företag vägen in till robotar

Vinnväxt-initiativet Robotdalen är med sin expertkunskap om robotutveckling en stor hjälp inte minst för mindre företag.

iHubs Sweden Robotteknik Robotdalen visar företag vägen in till robotar

Bilden ovan: Ur film om Robotdalen, framtagen av RISE och Tillväxtverket.

Robotdalens forskningsingenjörer Erik Hellström och Ingrid Heien Bjonge berättar om industrirobotik i en ny film framtagen av RISE och Tillväxtverket.

– Robotiken är fortfarande i sin linda. Jag tror att det kommer att explodera, säger Erik Hellström.

– De små och medelstora företag är i ett skede där de inte vet hur de ska angripa problemet eller beställa utrustning. Där har vi ett glapp så där måste vi jobba mer, fortsätter Erik Hellström.

Inte minst för mindre företag kan Robotdalen vara en stor hjälp.

– De kommer med ett moment de gör för hand idag och så visar vi hur man kan göra det robot, berättar Ingrid Heien Bjonge.

Se intervjun om Robotdalen

AI och robotik

Ett exempel på företag som får stöd av Robotdalen är Retenua. Det teknik- och AI-inriktade startup-företaget inviger fredag 14 juni sina nya kontors- och produktionslokaler i Örebro där de förbereder produktionsstarten av sensorsystemet Emitrace.

Retenua är specialiserade på konstruktion av intelligenta visionsystem för industriell tillämpning. Företaget använder sig av de senaste framstegen inom digital bildbehandling, artificiell intelligens och maskininlärning. Efter år av intensiv forskning inom robotik och autonoma sensorsystem inom forskningsgruppen Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS) vid Örebro universitet grundades startup företaget 2015 och tar nu nya steg mot framtiden.

Under varumärket Emitrace utvecklar Retenua kamerabaserade förarassistanssystem för tunga industrifordon samt fordons- och objektpositioneringssystem för applikationer med mobila autonoma fordon och robotar. Emitrace hette tidigare RefleX (Vision System) och är en produkt som stöttas av Robotdalen.

Robotdalen är ett Vinnväxt-initiativ, delfinansierat av innovationsmyndigheten Vinnova.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll