Roboten som kommer hem till äldre

Robot på fjädrande hjul ska öka tryggheten hemma hos äldre i hemmet. Hörby första först ut i landet att satsa på tekniken.

iHubs Sweden Robotteknik Roboten som kommer hem till äldre

Camanio Care har fått sin första order på tillsynsroboten Giraff. Hörby kommun i Skåne investerar i det robotiserade kommunikationssystemet för äldre som vill kunna bo kvar hemma längre. Vinnväxt-initiativet Robotdalen har stöttat utvecklingen av robot Giraff sedan starten.

Virtuella besök genom robot

Giraff är ett robotiserat kommunikationssystem som möjliggör virtuella besök, både för tillsyn och för socialt umgänge på distans, hos framförallt äldre och personer med funktionsnedsättning. Via tillsynsroboten Giraff kan hemtjänst, sjukvårdspersonal och anhöriga ha direktkontakt med robotens innehavare genom att manövrera runt roboten i rummet och prata genom en bildskärm.

Lösningen består av en höj- och sänkbar videoskärm på en lång och smal hals och längst ned är den utrustad med en liten dator. Roboten kör på fjädrande hjul, kan ta sig över mattor och trösklar, och klarar besök både i dagsljus och på natten.

Först ut i landet

– Vi i Hörby satsar på ny teknik för att säkerställa att våra medborgare får en ökad trygghet, självständighet och delaktighet i sin omsorg. Vi satsar nu på ett samarbete med Camanio Care där vi är den första kommunen i landet att erbjuda Giraff som ett komplement till hembesök för den som vill bo kvar hemma trots behov av regelbunden tillsyn, säger Eva Klang Vänerklint, Socialchef Hörby Kommun.

Trygghet i vardagen, lättare hålla kontakt, virtuell tillsyn på distans

– Giraff tillför en trygghet i vardagen samtidigt som kommunikation och relation med anhöriga stärks. Släktingar som bor långt bort kan lättare hålla kontakten med den anhöriga och ta exempelvis en lunch på distans eller hälsa på i hemmet på ett väldigt närvarande sätt. Hemtjänsten eller vårdpersonal får i sin tur en virtuell tillsyn på distans, vilket kan medföra stora kostnadsbesparingar och mindre besvär för vårdtagaren, säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care.

Se roboten Giraff i hemmiljö

Ordern som även innefattar andra produkter från Camanio care är värd ca 200 000 kronor och är starten för ett nära samarbete med Hörby kommun.

– Det ska bli väldigt spännande att testa roboten i Hörby. Vi har många äldre som bor ute på landet som känner sig isolerade ibland, de kan få en klart bättre och tryggare vardag, säger Eva Klang Vänerklint, Socialchef Hörby Kommun.

Flera andra kommuner överväger nu också att införa av Giraff på grund av det stora värdet man ser för kommunens verksamhet. Inom omsorgsrobotik finns det också stora utvecklingsmöjligheter, Giraff är bl.a. den bärande plattformen i ett omfattande EU-projekt, MoveCare, som syftar till att utveckla framtidens AI-lösningar inom vård- och omsorg.

Fakta om Robotdalen

Genom att föra samman näringsliv, akademi och offentliga aktörer skapar Vinnväxtinitiativet Robotdalen förutsättningar för framgångsrik utveckling och kommersialisering av nya robotlösningar för industri, service samt vård- och omsorg.

Lösningarna utgår från konkreta behov och slutanvändare deltar i produktutvecklingen. Det ger robotinnovationer som efterfrågas av marknaden. Vi fångar även upp intressanta robotprodukter ute i världen för att få till fler internationella företagsetableringar i Sverige.

Visionen är att Robotdalen år 2019 är en internationellt etablerad innovationsmiljö.

Bilden överst: Foto Camanio Care.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll