Robotlyft i svensk industri

Små och medelstora företag ska bli bättre på att robotisera sin produktion. Det är målet med Robotlyftet där flera Vinnväxt-initiativ deltar.

iHubs Sweden Robotteknik Robotlyft i svensk industri

De små och medelstora företagen är ryggraden inom svensk industri. Deras förmåga att utvecklas inom automation och robotisering spelar en stor roll för fortsatt möjlighet att klara konkurrens och tillväxt. Robotisering och automatisering av produktionsflödet är idag nödvändigt för att företag inom industrin ska kunna vara internationellt konkurrenskraftiga. Därför startar nu projektet Pilara, en del i regeringens automationssatsning Robotlyftet.

Nationell satsning Pilar

Pilar är en nationell satsning som ska främja automation och robotisering för svensk tillverkningsindustri och leda till ökad konkurrenskraft. Robotdalen, Automation Region, Fiber Optic Valley och IUC (Industriella Utvecklingscentra) är alla med i projektet som finansieras av Tillväxtverket.

– Robotlyftet ger företag möjligheten att få in expertkunskap så att de blir lika duktig på att investera i robotautomation som i andra maskiner, säger Björn Langbeck från Tillväxtverket i samband med att projektet presenteras.

I regeringens nya handlingsplan för Smart industri är robotisering ett av områdena som särskilt lyfts fram. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Programmet ska bidra till att företagen ökar sina kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Samtidigt som effektivisering kan stärka många företags konkurrenssituation finns utmaningar inte minst för de små och medelstora företagen. De mindre företagen har oftast mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering skulle kunna bidra till att stärka deras utveckling samt hur en utveckling skulle kunna ske.

Robotlyftet omfattar 110 miljoner kronor under 2018-2021 och ingår i regeringens strategi för nyindustrialisering, Smart industri. PILAR står för Pilotprojekt Automationsutmaningen i Regeringssatsning Robotlyftet.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll