Robotskelett kan hjälpa vid stroke

Robotdräkt kan hjälpa strokepatienter. Robotdalen bidrar till att det så kallade exoskelettet prövas i Sverige.

iHubs Sweden Robotteknik Robotskelett kan hjälpa vid stroke

Robotdräkten HAL är ett så kallat exoskelett, ett robotskellet, som används som stöd vid strokerehabilitering. 2012 påbörjades kliniska tester vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken och Karolinska Institutet vid Danderyds sjukhus. Nu är de initiala testerna klara och resultaten är positiva. Robotdalen söker i samband med detta en samarbetspartner till det japanska företaget, för etablering på den svenska marknaden.

Robotdalen verkar för nya tekniska lösningar i den svenska vården.

Förstärker kroppens egna muskkler

Robotdräkten HAL (Hybrid AssitiveLimb) är ett så kallat exoskelett som förstärker kroppens egna rörelse. Innovationen är framtagen av det japanska företaget Cyberdyne Inc.

För att aktivera muskler skickas EMG-signaler från hjärnan. Vid till exempel stroke eller ryggmärgsskada, försämras kommunikationen mellan hjärnan och musklerna, vilket resulterar i försämrad rörelseförmåga. Med hjälp av sensorer som placeras på huden, fångas dessa signaler upp, förstärks av robotdräkten och översätts till rörelse i exoskelettet som därmed ger stöd för rörelser.

2012 bildades det svenska företaget Cyberdyne Sweden AB, efter att Robotdalen initierat kliniska tester tillsammans med Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken och Karolinska Institutet vid Danderyds sjukhus. Fokus för de kliniska testerna var i första hand användning inom den tidiga rehabiliteringen efter stroke och därefter på andra användningsområden vid funktionshinder efter skador och sjukdomar i nervsystemet.

Bra träning

De initiala testerna är nu avslutade och evidensen från Danderyds sjukhus visar på bra rehabiliteringsresultat.

– Resultaten visar att en patient får lika bra träning och effekter genom träning med HAL, som den mest effektiva traditionella strokerehabiliteringen vi har idag – fast med mindre personal, säger Adam Hagman, affärsutvecklare inom hälsorobotik hos Robotdalen. Vid strokerehabilitering är det inte ovanligt att det krävs tre fysioterapeuter på plats samtidigt, men med hjälp av HAL kan en terapeut i vissa fall hantera flera patienter på samma gång.

I Tyskland har man utvärderat robotdräkten på patienter med ryggmärgsskador, och fått mycket goda resultat. I USA har Cyberdyne Inc. nyligen tecknat ett samarbetsavtal med Brooks Rehabilitation, som är en av de största sjukhusgrupperna verksamma inom rehabilitering i USA.

– Robotdalen verkar för att implementera nya tekniska lösningar i den svenska vården och vi är naturligtvis nöjda att det japanska bolaget överväger Sverige som marknad trots sin ringa storlek, säger Adam Hagman.

För att kunna introducera dessa rehabiliteringsmetoder i Norden, söker Robotdalen nu en samarbetspartner som vill etablera produkten på den svenska marknaden. För mer information kontakta Adam Hagman, Affärsutvecklare Robotdalen, telefon 070-30 55 441 eller e-post.

Fakta om Robotdalen

Genom att föra samman näringsliv, akademi och offentliga aktörer skapar Vinnväxtinitiativet Robotdalen förutsättningar för framgångsrik utveckling och kommersialisering av nya robotlösningar för industri, service samt vård- och omsorg.

Lösningarna utgår från konkreta behov och slutanvändare deltar i produktutvecklingen. Det ger robotinnovationer som efterfrågas av marknaden. Vi fångar även upp intressanta robotprodukter ute i världen för att få till fler internationella företagsetableringar i Sverige.

Visionen är att Robotdalen år 2019 är en internationellt etablerad innovationsmiljö.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll