Rummen som dämpar ljud

Ljud påverkar vår arbetsmiljö. Ibland allt för mycket. Nu kommer glasväggarna som kan dämpa ljud för en behagligare arbetsplats.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Rummen som dämpar ljud

Bilden ovan: De små flexibla rummen från Abstracta ger en akustik och ljuddämpning som gör arbetsplatser mindre störande. Foto: Abstracta.

Bangalore, St. Petersburg, Färöarna, Dubai, Warszawa, Hong Kong, ishotellet i Jukkasjärvi och en mängd städer i Sverige och Norden – överallt finns det exempel på design och interiörer från företaget Abstracta i Lammhult. Nu inleder Abstracta ett samarbete kring akustik och tysta rum med Vinnväxtinitiativet Smart Housing Småland, GFAB, RISE Glas och RISE Ljud och Vibration.

Abstracta kallar sin version av tysta rum för Plenty Pod, det är må flexibla rum som gör det möjligt att dra sig undan för telefonsamtal och privata konversationer i miljöer som öppna kontorslandskap, hotellobbyer och receptioner. Den som drar sig undan i Plenty Pod ska slippa bli störd, och slippa störa andra.

Revolution inom akustik

Under de senaste åren har det skett en akustisk revolution. Insikten om ljudlandskapets betydelse för hälsa, kreativitet, och prestationsförmåga har slagit igenom. Arbetsplatser och andra miljöer inreds inte längre bara för att se bra ut, utan också för att låta bra.

Aktiv ljuddämpning

I den nya Smart Housing-förstudien Glas för aktiv ljuddämpning i kontorsmiljö ska man studera hur glas kan användas för aktiv ljuddämpning och bättre akustik.

Företaget Abstracta deltar för att utvärdera om man kan introducera aktiv ljuddämpning i sin serie Plenty Pod. Det man vill är att fördjupa förståelsen för hur akustiska egenskaper påverkas av tjocklek och storlek på glas, lamineringsmaterial, infästning av glas och placering och antal vibrationsöverförare på glaset.

När man kommit fram till den mest fördelaktiga konstruktionen planerar man att ta fram en prototyp med aktiv ljuddämpning som skulle kunna användas i en Plenty Pod. En marknadsanalys ska undersöka om mervärdet uppväger merkostnaden.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll