Rymdteknik ska ge bättre luft inomhus

Effektivare rening av inomhusluft sänker energiförbrukning och driftskostnader för fastigheter. Ventilationsföretaget Sally R använder rymdteknik för att bli världsledande.

iHubs Sweden Automation Rymdteknik ska ge bättre luft inomhus

Bilden ovan: Teamet bakom Sally R under en prisutdelning på Västerås näringslivsgala Guldstänk där företaget utsågs till Årets Innovatör. Från vänster Viktor Kjellberg, Fredrik Edström, Anders Edström och Mohamad Omar Mansour.

Ventilationsföretaget Sally R har signerat ett avtal med NASA som ger rätt till åtta patent avseende teknik för att behandla och rengöra luft. Patenten ska användas till att utveckla ny teknik som bryter ner skadliga gaser och samtidigt minskar fastigheters energiförbrukning och miljöpåverkan.

De åtta patenten omfattar flera områden av luftbehandling och rengöring. Ett av patenten berör en lågtemperaturkatalysator, som Sally R har fått ett bidrag värt drygt fyra miljoner kronor från Boverket för att utveckla tillsammans med Mälardalens Högskola och RISE.

Att andas bra luft borde vara en mänsklig rättighet för alla människor.

– Byggnader står för en tredjedel av världens totala energiförbrukning. En stor del av det utgörs av klimathanteringen i byggnaderna. Genom effektivare rening av inomhusluften kan vi sänka både energiförbrukningen och driftskostnaderna för fastigheter, samtidigt som vi får ett hälsosamt inomhusklimat, säger Viktor Kjellberg, vd för Sally R som också är ett medlemsföretag inom Vinnväxt-initiativet Automation Region.

– Vår ambition är att bli världsledande på molekylärfiltrering i ventilationssystem. Genom att säkra dom här teknikerna har vi tagit ett tydligt steg i den riktningen, säger Fredrik Edström, CTO för Sally R.

– Lågtemperaturkatalysatorn erbjuder ett energieffektivt sätt att säkerställa att hälsofarliga gaser från utomhusluften inte kommer in i fastigheten. Den fungerar på ett liknande sätt som en katalysator till en bil, men vid lägre temperaturer, säger Anders Edström, ansvarig för produktutveckling för Sally R.

Avtalet omfattar också teknik för hantering och oskadliggörande av kväveoxider (NOx). Kväveoxider irriterar luftvägar och slemhinnor och är ett problem i många urbana områden.

– Med hjälp av den här tekniken vill vi ta bort kväveoxider från luften när den passerar ventilationssystemet på väg in i byggnaden. På så sätt kan vi säkra en hälsosam inomhusluft i urbana områden med höga halter av kväveoxider, säger Ida Iranmanesh, ansvarig för forskning och innovation för Sally R.

Vill rena Londons luft

London är en av de städer som har problem med luftföroreningar och där Sally R siktar på att testa sin teknik. Genom projektet CleanTech Hubs som finansieras av Energimyndigheten arbetar Business Sweden med att hitta partners för Sally R i London-området för att testa tekniken och få ut den på marknaden.

– Vi vill ta vår teknik dit den har störst potential och kan bidra till bättre luftkvalitet så snabbt som möjligt. För att göra det måste vi tänka internationellt och arbeta med partners som redan har ett globalt nätverk, säger Viktor Kjellberg.

Stöd av rymdorganisation

För att säkra licensen med NASA har Sally R fått stöd från Europeiska rymdorganisationen, ESA.

– Vi är mycket glada över att ESA BIC Sweden-företaget Sally R lyckades nå ett licensavtal med våra kollegor från NASA för åtta patent som gör att Sally R kan utveckla sin teknik ytterligare, säger Frank Salzgeber, chef för tekniköverföring och företagsinkubation hos ESA.

– Det här är ett utmärkt exempel på ett ESA-BIC-företag som öppnar nya sätt att integrera rymdteknik varhelst den kan hittas, fortsätter han.

Sally R arbetar för att säkerställa bra luftkvalitet inomhus, oavsett kvaliteten på utomhusluften. Det är viktigt eftersom människor spenderar 90 procent av sin tid inomhus. På längre sikt vill företaget använda sin teknik för att också rena utomhusluften och vara med och tackla problemet med förorenad luft i stora städer.

– Att andas bra luft borde vara en mänsklig rättighet för alla människor. Vår ambition är att vara med och bidra till det, avslutar Viktor Kjellberg.

Fakta om Sally R
Sally R är ett svenskt ventilationsföretag som utvecklar klimatlösningar som sänker fastigheters energiförbrukning och ger ett hälsosamt inomhusklimat. Lösningarna utvecklas genom att kombinera ventilationslösningar som används här på jorden med tekniken som används för klimathantering i rymden på International Space Station via optimerande algoritmer. Namnet Sally R är en hyllning till den första amerikanska kvinnan i rymden, Sally Ride.

ESA – European Space Agency
Europeiska rymdorganisationen, ESA, är Europas länk till rymden. Organisationens mål är att skapa och utveckla möjligheter för Europa i rymden och se till att investeringarna i rymdforskning gynnar européer.

ESA BIC Sweden
Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden tar in ca åtta startup-bolag varje år. Dessa erhåller stöd och rådgivning vid någon av de tre inkubatorerna; Arctic Business Incubator, Uppsala Innovation Centre och Innovatum i upp till två år. De får bland annat tillgång till teknisk support via ett nätverk av industripartners, samt finansiering med 50 000 Euro för att utveckla sin innovation. Syftet med rymdinkubatorn är att öka användandet av rymdteknik i nystartade bolag. Det finns för närvarande 16 ESA Business Incubation Centres (ESA BIC) i över 12 europeiska länder. ESA BIC Sweden genomförs med stöd av European Space Agency (ESA), Vinnova och Rymdstyrelsen.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll