Så ger EU-pengar tillväxt i regionen

Processums finansiering kommer till stor del från EU, något som ger tillväxt i regionen.

iHubs Sweden Bioekonomi Så ger EU-pengar tillväxt i regionen

Processum och Vinnväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi har blivit en global aktör som drar in investerare, EU-medel och kontraktsuppdrag till regionen i norra Sverige. Processum och Framtidens Bioraffinaderi har gjort en fantastisk resa som fortfarande pågår.

– Går man tillbaka några år i tiden satt vi och kliade oss i huvudet och sa att det finns hur mycket pengar som helst i systemet, berättar Magnus Hallberg, vd på Processum.

– Vi såg Horizon 2020 och andra stora EU-projekt men hade ingen aning om hur vi skulle bli en del av det. Och nu, bara ett par tre år senare, är över hälften av alla uppdrag vi jobbar med en del av Horizon 2020. Det har varit en fantastisk utveckling, fortsätter Magnus Hallberg.

Nyttan gör vi här, genom att skapa tillväxt i regionen.

Resan som Processum har gjort började som ett regionalt initiativ av företag och universitet med finansiering från länsstyrelse och kommun. Det stora genombrottet kom när Processum blev Vinnväxtvinnare med Framtidens Bioraffinaderi med långsiktig finansiering från
Vinnova, kommuner, länsstyrelse, regionförbund och medlemsföretag längs norrlandskusten.

Stora EU-projekt

Därifrån hittade organisationen väg via strukturfonder och Interreg-projekt mot att bli allt vassare och börja konkurrera om nationella medel, exempelvis från Energimyndigheten och Vinnova.

Idag drar Processums verksamhet in medel från flera internationella projekt, framför allt stora EU-projekt.

– Det som är viktigt att förstå är att varje projekt vi går in i gör vi för att bygga kompetens och forskningsinfrastruktur som är till nytta inom klustret och i regionen, säger Magnus Hallberg.

– Vårt deltagande i EU-projekt leder till att vi knyter viktig kompetens i olika delar av värdekedjan och attraherar investeringar och forskningsfinansiering till regionen. Detta har varit en uttalad strategi och vi har överträffat våra egna förväntningar. Om det inte vore för att vi jobbat så målmedvetet med att skapa nätverk och samla kompetens och medel internationellt hade vi inte varit där vi är idag, säger Magnus Hallberg.

God spiral av investeringar

Alla projekt Processum går in i skall vara nyttiga för medlemsföretagen och det finns många exempel på där engagemanget i stora EU-projekt kommit till nytta för dem. Det har också ökat kunskaperna om fler användningsområden för produkten.

– Den regionala satsning som vi en gång gjorde innebar, tillsammans med målmedvetna satsningar längs vägen, att vi byggt upp en infrastruktur som idag attraherar stora mängder forskningsfinansiering, nyetableringar och investeringar i pilotutrustning till regionen och klustret, säger Magnus Hallberg.

– Tittar vi på var Processums finansiering kommer ifrån idag kommer det mesta från EU. Men nyttan gör vi här, helt enligt vårt uppdrag att skapa tillväxt i regionen.

Bilden överst: Magnus Hallberg, vd Processum, tillsammans med Peder Björk, kommunalråd i Sundsvall, och Birgitta Sundblad, divisionschef RISE Bioekonomi. Fotot taget i samband med att processum och Biobusiness Arena gick samman 2018.

Fakta om Processum, värd för Vinnväxtinitiativet Framtidens bioraffinaderi

Processum är värd för Vinnväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi och har sedan starten 2003 utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell och internationell arena.

Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs den norrlandskusten så utgör Processum med universiteten ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran.

Processum AB ägs till 60 % av RISE Research Institutes of Sweden och till 40 % av Processums Intresseförening och är därmed ett dotterbolag i RISE-koncernen. Processum ingår i division RISE Bioekonomi.

 

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll