Så ska snö räddas i framtiden

Hållbar hantering av snö ska rädda skidåkning och vintersport i framtiden. Bakom projektet står Peak Region och Peak Innovation i Östersund tillsammans med norska aktörer.

iHubs Sweden Sport och outdoor Så ska snö räddas i framtiden

Vintersport är en enorm industri i Europa och genererar 50 miljarder euro med ca 170 miljoner skidbesök årligen. I norra Europa är snö och skidåkning en del av kulturen och vardagen, i några av länderna åker så många som 40 procent av befolkningen längdskidor varje år.

Men vintersport står inför flera utmaningar med klimatförändringar som leder till svårare väderförhållanden med mindre natursnö samt isiga eller lösa spår och pister som blir svårare att preparera. Behovet av producerad och sparad snö kommer att öka samtidigt som möjligheter till snöproduktion försvåras med stigande temperaturer.

Förstudie genomförd

För att undersöka nya möjligheter till snöhantering och snölagring har förstudien Hållbar snöhantering genomförts av Peak Region i Östersund och norska NTNU SIAT. I den lyfter flera intervjuade fram behov av att hitta mer effektiva metoder för spårpreparering och saltning, snölagring och resurseffektiv distribution av snö, snöproduktion, samt att generellt minimera mängden snö man behöver och bättre bevara den snö man har.

Förstudien konstaterar att kompetensen behöver höjas för att kunna arbeta på ett mer hållbart sätt i snöhanteringen för resurs- och energieffektivisering, samt minskad vattenförbrukning, miljö- och klimatpåverkan.

Förstudien föreslår bland annat:

  • Ökad snöforskning med inriktning mot preparering, lagring, produktion och bevarande av snö.
  • Stärka samverkan mellan forskning och näringsliv inom rådet för att ge praktiska resultat.
  • Stärka regionerna som forsknings- och innovationsmiljö inom snö för att kunna arbeta med frågorna i ett längre perspektiv.
  • Ta en internationell position inom området.

Bakom förstudien står Peak Region i Östersund och norska NTNU SIAT.

Peak Region arbetar med att stötta innovation, där de huvudsakliga verksamhetsområdena består av företagsinkubator samt Vinnväxtinitiativet Peak Innovation, som utvecklar turism, sport och outdoor i Jämtland, Härjedalen samt nationellt och driver olika projekt inom dessa områden kopplat till innovation, forskning och affärsutveckling.

Peak Innovation har även Mittuniversitetet som partner, och forskningsmiljöerna Nationellt Vintersportcentrum, Sports Tech Research Centre och ETOUR i nära samverkan.

NTNU SIAT (Senter for idrettsanlegg og teknologi, vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) är lokaliserat i Trondheim och driver forskning på huvudområdena idrottsanläggningar och idrottsteknologi.

Förstudien finansieras av Interreg Sverige- Norge (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden), Länsstyrelsen Jämtlands län, samt NTNU i Trondheim.

Ladda ner förstudien Hållbar snöhantering.

Fakta om Peak Innovation

Peak Innovation skapar möjligheter för företagare och forskare inom sport, turism och friluftsliv att träffas.

Tillsammans kan de utveckla idéer som attraherar investeringar och skapar nya arbetstillfällen. I Jämtland finns ledande forskning inom turism, sport och friluftsliv på Mittuniversitetet – hos Etour, Sport Tech Research Centre samt Nationellt Vintersportcentrum. Dessa tre miljöer samverkar med företag i projekt inom forskning och produktutveckling.

Läs mer om Peak Innovation.

Bilden överst: iStockphoto/ZargonDesign.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Lars Ekström

Ny vd för Peak Innovation

Sport och outdoor

Lars Ekström har utsetts till ny vd för Peak Innovation. Han efterträder Mikael Jonsson som lämnar Peak Innovation för posten som vd för Destination Östersund. Lars kommer närmast från rollen som investeringsdirektör vid Inlandsinnovation AB, Östersund, där han ansvarat för nyinvesteringsverksamheten, kapitalinhämtningar och investeringar i portföljbolag. Stort fokus har varit på värdeskapande aktiviteter för entreprenörer […]

Publicerad: 9 februari, 2021
Cecilia Åkerblom, Accelerator Manager vid PEAK Accelerator.

Hållbar energi präglar startup-bolag i PEAK Accelerator

Sport och outdoor

PEAK Accelerator tar in 13 nya startup-bolag med innovativa lösningar för hållbara energisystem med förnybara energikällor och en klimatsmart energikonsumtion.   – I årets program har vi bolag från hela Sverige med startups från forsknings- och innovationsmiljöer i Lund, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Östersund och Åre, säger Cecilia Åkerblom, Accelerator Manager, PEAK Accelerator. Antagna bolag är Acamp, […]

Publicerad: 28 juni, 2021