Samarbete inom Vinnväxt får beröm av forskare

Vinnväxt-initiativet Smart Housing Småland är en innovationsmiljö som bjuder in till samverkan. Forskare berömmer initiativet för dess förmåga att föra samman olika parter.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Samarbete inom Vinnväxt får beröm av forskare

Bilden ovan: ”Konstellationen är ovanligt i andra sammanhang, så att det blev den blandningen ser jag som en del av SHS (Smart Housing Småland) uppdrag och styrka”, säger Michael Dorn till Nytt från Träcentrum. Foto: Smart Housing Småland.

I en artikel i Nytt från Träcentrum berättas om det arbete som pågår inom projektet BOOST, kopplat till Vinnväxt-initiativet Smart Housing Småland, en flerårig satsning finansierad av Vinnova.

Forskaren Michael Dorn, Linnéuniversitetet, berättar mer om samarbetet kring att undersöka styvhet och hållfasthet i knutpunkter i övergången mellan väggar och bjälklagselement för bostäder.

Michael Dorn får bland annat frågan om samverkan inom projektet BOOST, kopplat till Smart Housing och som drivs av RISE Glas (projektägare), Träcentrum, Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet.

Vilka har fördelarna varit med att kunna göra studien inom innovationsmiljön Smart Housing Småland?

– De parter som samverkar inom BOOST-projektet kommer inte bara från olika universitet utan också från väldigt olika institutioner. Den konstellationen är ovanligt i andra sammanhang, så att det blev den blandningen ser jag som en del av SHS (Smart Housing Småland) uppdrag och styrka, säger Michael Dorn till Nytt från Träcentrum.

Blandningen av samverkansparter ger en bred översyn över olika områden som man annars inte får del av.

– En annan fördel är såklart att SHS (Smart Housing Småland) förbinder akademin och forskningen med näringslivet i regionen. Detta ledde till möten med några av hustillverkarna i närheten och stöd i tillverkningen av våra element. Det vill jag tacka för här!, fortsätter Michael Dorn.

– En slutsats av hela BOOST-projektet för mig är just blandningen av olika samverkansparter som ger en bred översyn över olika områden som man annars inte får del av.

Fakta om BOOST

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten är på 18 miljoner kronor, varav hälften kommer från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer.

Projektet är kopplat till Smart Housing Småland, en innovationsmiljö som leds av RISE i tätt samarbete med Träcentrum, Linnéuniversitetet och Jönköping University. Huvudfinansiärer är Vinnova, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Smarta glasögon

Smart samarbete ger innovativ byggteknik

Smarta städer och hus

Ett flerårigt samarbete mellan Vinnväxtmiljön Smart Housing Småland och bostadsutvecklaren OBOS har lett till en innovativ plattform för det industriella träbyggandet. – Innovation och utveckling är grunden för företagens överlevnad, säger Carl-Johan Sigfridsson, teknisk chef för OBOS, i en intervju på Smart Housing Smålands hemsida. – Att vara en del av Smart Housing Smålands kluster […]

Publicerad: 20 april, 2021