Samarbeten avgörande för industrins framtida vattenförsörjning

iHubs Sweden Samarbeten avgörande för industrins framtida vattenförsörjning

Den globala uppvärmningen hotar vattenförsörjningen för både människor och djur. Men frågan är även aktuell för industrierna, som står för två tredjedelar av de direkta uttagen av sötvatten i Sverige. Planeringen för framtiden börjar bli alltmer akut. Hur kan industrin samarbeta med kommunerna i frågan? Och vilken betydelse har digitalisering för processindustrins fortsatta vattenförsörjning?

Enligt lag är det kommunerna som ansvarar för vattenförsörjningen till den svenska befolkningen. Däremot är det ingen instans som bär ansvaret för industrins vattenförsörjning, som står för över 60% av de totala direkta uttagen av sötvatten i Sverige. Frågan är komplex, menar Mats Johansson, projektledare på ProcessIT Innovations som medverkat i flera VA-projekt (vatten och avlopp) de senaste åren.

Läs hela artikeln här: https://www.processitinnovations.se/news/samarbeten-avgorande-for-industrins-framtida-vattenforsorjning/

envelope-o print twitter facebook linkedin