Samverkan är nyckeln för Automation Summit

Med konferensen Automation Summit visar Vinnväxt-initiativet Automation Region och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, hur samverkan kan ge tillväxt för styrkeområden på nationell nivå.

iHubs Sweden Automation Samverkan är nyckeln för Automation Summit

Bilden ovan: Catarina Berglund, Automation Region, och Johan Carlstedt, IVA, ser stora fördelar med att organisationerna kan samverka med varandra.

Automation Summit samlar beslutsfattare från näringsliv, akademi och organisationer till samtal om hur vi på bästa sätt kan investera i Sveriges framtid. Den 9 oktober var det dags för årets upplaga av konferensen, den femte i ordningen, denna gång i Göteborg.

Arrangörer är precis som tidigare år Automation Region, IVA och Svenska Mässan. I en kort paus under den intensiva heldagen fick iHubs Sweden ett samtal mitt i vimlet med moderatorerna Catarina Berglund, Automation Region, och Johan Carlstedt, IVA Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin.

Bra komplement

Båda menar de att deras organisationer kompletterar varandra på ett bra sätt.

– IVA jobbar framför allt med policyarbete mot politiken och samhället för att gynna näringslivets utveckling. Men i våra innovationsprojekt vill vi även dyka ner hos organisationer och träffa företag för att se vilka deras riktiga problem är, säger Johan Carlstedt.

– Sedan kan vi ta med det upp till vårt policyarbete och själva bli en lärande organisation. I detta har vi ett utmärkt samarbete med Automation Region, fortsätter Johan Carlstedt.

Driva policyfrågor utifrån behov

Även Catarina Berglund, processledare för Automation Region, menar att samarbetet mellan de två organisationerna är viktigt.

– Genom samarbetet med IVA kan vi gemensamt driva policyfrågor utifrån de faktiska behoven i näringslivet. Som organisation och Vinnväxt-initiativ med många medlemmar i vårt kluster kan vi bidra med en stark röst till policyarbete, säger Catarina Berglund.

– Att vi arrangerar Automation Summit tillsammans med IVA och Svenska mässan gör att vi kan vara med och driva utvecklingsfrågorna inom industrin framåt, konstaterar Catarina Berglund.

Samverkan är nyckeln

Både Johan Carlstedt och Catarina Berglund betonar att samverkan är ett nyckelord för deras gemensamma arbete.

– Det handlar om samverkan inom värdekedjor, med kunder, med leverantörer och forskare, men också i ekosystem med startup-företag, allt detta är så otroligt relevant för det vi gör. Och där menar jag att vi kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Johan Carlstedt.

– Som en innovationsplattform inom automation ser vi styrkan i att vi dessutom kan koppla upp vårt arbete mot styrkeområden på nationell nivå via iHubs Sweden. Då kan vi föra de här frågorna vidare i ett ännu större perspektiv och kan skapa ännu större förändring, påverkan och effekt, säger Catarina Berglund.

Automation Summit genomfördes i anslutning till fackmässorna Scanautomatic och ProcessTeknik.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll