Samverkan ger eldrivna truckar i gruvan

70 miljoner ton berg transporteras varje år ur Bolidens gruva i Aitik. Nu ska eldrivna gruvtruckar minska utsläppen. Men utan samverkan går det inte.

iHubs Sweden Industriell IT Samverkan ger eldrivna truckar i gruvan

Bild ovan: Eldriven truck som börjat transportera malm i Aitik-gruvan. Illustration: Boliden.

Eldrivna truckar i Bolidens Aitik-gruva ska spela en nyckelroll för gruvföretagets mål att bli oberoende av fossila bränslen. I höst har de första eldrivna truckarna kommit igång i detta pilotprojekt som iHubs Sweden skrev om redan i början av 2018. Men ett är säkert, ska gruvbrytningen bli fossilfri måste det till samverkan med andra aktörer för att de 310 ton tunga truckarna som idag slukar 400 liter diesel i timmen ska kunna gå över till eldrift.

Nödvändig samverkan

Att elektrifiera truckar av den enorma dimension som finns i Aitik-gruvan kan bara ske genom samarbete mellan många partners. ABB och Eitech har bidragit med den elektriska infrastrukturen, Caterpillar och Pon Equipment har varit med och anpassat truckarna, forskare vid Chalmers har bidragit med sitt kunnande och ett stöd på 9,7 miljoner kronor har beviljats av Energimyndigheten.

– Våra partners har verkligen visat på sitt kunnande under det här projektet genom att förstå våra behov och visa stort engagemang, säger projektets tekniska chef Jonas Ranggård, på Bolidens webb.

– Det är precis den här typen av utveckling som vi vill se för att hela industrin ska vinna fördelar. Ju fler företag som arbetar med detta, desto bättre och mer kostnadseffektiv blir tekniken, fortsätter han.

I sin årsredovisning från 2017 påpekar också Boliden vikten av samverkan för ”teknikutveckling, förbättrad miljöprestanda och försäljning på en global marknad”. Tre punkter betonas:

  • Samverkan och dialog med prioriterade intressentgrupper
  • Långsiktiga utvecklingssamarbeten
  • Medverkan i branschorganisationer

Se film med elektrifierad truck i Aitik.

Färdplan mot fossilfritt

Att elektrifierade truckar är ett viktigt steg på väg mot en helt fossilfri gruvbrytning konstateras även i rapporten Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring (april 2018), utgiven av Svemin – branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.

I rapporten ges en prognos om att gruvbranschens fordon till mer än 95 procent ska vara fossilfria 2035. När det gäller fordon som truckar bedöms eldrift vara den dominerande lösningen.

Nya truckar förberedda för eldrift

Färden mot fossilfria transporter i gruvan är tydlig också i och med den mycket stora investering på 900 miljoner kronor för sammanlagt 26 nya truckar som Boliden nyligen kommit överens om med Komatsu. Samtliga truckar är förberedda för framtida elektrifiering i linje med Bolidens ansträngningar för att reducera utsläpp.

– Detta är ett viktigt steg i vidareutvecklingen av våra dagbrottsgruvor samtidigt som vi förbättrar vår miljöprestanda från en redan stark position. Detta inte minst eftersom vi nu skapar möjligheter för ökad elektrifiering och därtill hörande produktivitetsutveckling, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef Boliden.

(Boliden är en av finansiärerna bakom Vinnväxtinitiativet ProcessIT Innovations, en av aktörerna inom samverkansplattformen iHubs Sweden.)

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll