Samverkan ger nya produkter från skogen

Att det går att göra mer av skogens råvara har blivit allt mer aktuellt, inte minst med ökat behov av alternativ till fossila produkter.

iHubs Sweden Bioekonomi Samverkan ger nya produkter från skogen

Bilden ovan: Ur filmen More from wood. Foto: Red Carpet Media/RISE Processum.

Ett starkt exempel på detta är verksamheten inom RISE Processum med Vinnväxt-initiativet Framtidens bioraffinaderi, delfinansierat av innovationsmyndigheten Vinnova.

Nu har en ny film tagits fram som visar på nya möjligheter med skogsråvara. Se filmen här nedan.

Bioraff-Mer av trä är ett treårigt projekt som startades 2016 och vars syfte är att på bästa sätt skapa hållbar tillväxt i Nordens Gröna Bälte. Huvudmålet är att etablera nya samarbetskonstellationer av värdekedjor inom den skogsbaserade näringen. Projektet involverar aktörer inom fiskfoder och uppströmsnäringen, energiproducenter och energibrukare samt aktörer i Sverige och Norge, vilka vill konvertera till gröna kemikalier och produkter. Projektpartners är PFI, Papir- og Fiberinstituttet, och Processum.

Projektområden är: Mobilisering av tvärsektionella värdekedjor, Fiskfoder, Gröna kemikalier från pyrolysolja samt Svart pellets.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll