Samverkan ger smart utveckling av robotar

Genom att föra samman näringsliv, akademi och offentliga aktörer skapar Vinnväxt-initiativet Robotdalen förutsättningar för framgångsrik utveckling och kommersialisering av nya robotlösningar för industri, service samt vård- och omsorg.

iHubs Sweden Robotteknik Samverkan ger smart utveckling av robotar

Bilden ovan ur en film om Robotdalens verksamhet.

Lösningarna utgår från konkreta behov och slutanvändare deltar i produktutvecklingen. Det ger robotinnovationer som efterfrågas av marknaden.

– Vi kan hjälpa på många sätt i entreprenörens resa, från idé till att en produkt som utvecklats verkligen gör nytta, säger Adam Hagman, affärsutvecklare hos Robotdalen i en film som producerats av Robotdalen, se filmen nedan.

Robotdalen är en katalysator för utveckling och implementering av nya idéer och lösningar inom robotteknik, något som visas i filmen ovan.

– Vi kan hjälpa till med affärsutveckling och coachning, tester och verifiering, och att ta fram en prototyp som bevisar att konceptet fungerar, säger Åsa Nordin, biträdande chef på Robotdalen.

Robotdalen har ett stort nätverk av experter, testbäddar och slutanvändare som innebär att entreprenören får en snabb och bra start för sin idé, något som entreprenören Thomas Rydberg, vd och grundare av Robotics Care, menar varit avgörande för hans bolag.

– Här fanns personer som väldigt tidigt såg en idé som var värd att ta tillvara på, säger Thomas Rydberg vars företag utvecklat en robotdusch för personer med som har nedsatt rörelseförmåga.

Fakta om Robotdalen

Genom att föra samman näringsliv, akademi och offentliga aktörer skapar Vinnväxtinitiativet Robotdalen förutsättningar för framgångsrik utveckling och kommersialisering av nya robotlösningar för industri, service samt vård- och omsorg.

Lösningarna utgår från konkreta behov och slutanvändare deltar i produktutvecklingen. Det ger robotinnovationer som efterfrågas av marknaden. Vi fångar även upp intressanta robotprodukter ute i världen för att få till fler internationella företagsetableringar i Sverige.

Visionen är att Robotdalen år 2019 är en internationellt etablerad innovationsmiljö.

Exempel på robotprojekt

Några exempel på projekt som Robotdalen arbetat med:

Berger Neurorobotics
Hjälpmedel för dementa genom en lösning med avancerad maskinlärande teknologi. Vinnare av Robotdalens ”Emerging Technologies Award” 2017.

Cognitive Retinal Generator (CRG)
Medicinskt verktyg för ögonläkare, som syftar till att hjälpa till vid ögonkirurgi. En av pristagarna i Robotdalen Innovation Award 2015.

Ekobot
Lantbruksrobot som inledningsvis fokuserar på ogräsborttagning, men ska även kunna hantera många olika sysslor på lantbruksgårdar i framtiden.

Featherway Robotics
Smart och säker plug-and-play-robotarm för enkel automatisering inom industrin.

Fire Rescue in Mines (FIREM)
Fjärrstyrda arbetsfordon utrustade med modern släckningsteknik, som snabbt ska kunna inleda en fjärrstyrd brandbekämpning i farliga miljöer som t.ex. gruvor.

FUMO
Inspektions- och sökrobot som sänds in vid besvärliga bränder och på så sätt ökar personalens säkerhet och chansen att rädda liv

GoLivePhone
A user-friendly smartphone, developed for and by seniors.

Openbionics.org
Open-source-initiativ som utvecklar prisvärda, lätta och adaptiva robothänder och protetiska enheter. Vinnare av Robotdalen Innovation Award 2015.

Poseidon
Intelligent duschlösning som ökar självständigheten för äldre och funktionshindrade.

RefleX Industrial Workforce Protection System
Patent-pending camera system which uses sensors and reflective vests to keep people safe at industries with autonomous vehicles

Robisense
Ett mer kostnadseffektivt visionsystem än dagens lösningar, att användas inom industrin för enkla tillämpningar utan expertiskrav.

Robotautomation inom byggindustrin
Konceptprojekt med robotautomation för stora byggnadskonstruktioner, tillsammans med Skanska och ABB.

Robotdräkten HAL
Ett så kallat exoskelett för effektivare rehabilitering av strokepatienter

Robotic Hot-wire Cutting
Robotiserat verktyg lämplig för byggbranschen, som omvandlar digital design till fysiska objekt. En av pristagarna i Robotdalen Innovation Award 2015.

SAATH
Samarbetsprojekt för olika hjälpmedel inom äldreomsorgen, till exempel smarta skor med sensorer i skosulan, avancerade käppar och exoskelett.

Somnox
Den första icke-medicinska lösningen i form av en mjuk robotvän som hjälper dig att sova bra. Vinnare av Robotdalen Innovation Award 2017.

STRADA
Interactive remote rehabilitation for stroke patients.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll