Samverkan kring teknik ger digitaliserat jordbruk

Uppkopplade åkrar, självkörande eldrivna jordbruksmaskiner och artificiell intelligens ska bidra till ett mer hållbart och lönsamt jordbruk.

iHubs Sweden Bioekonomi Samverkan kring teknik ger digitaliserat jordbruk

Bilden ovan: Jonas Engström är projektledare för RISE testbädd för digitaliserat jordbruk. Foto: David Lagerlöf.

Digitaliserat jordbruk blir allt mer av ett styrkeområde i Sverige. I förra veckan kunde iHubs Sweden berätta om Agtech 2030, ett nytt Vinnväxt-initiativ i Östergötland som får tioårig finansiering av Vinnova för att utveckla ett digitaliserat jordbruk.

Nu kommer nästa nyhet inom området. Vinnova bidrar med åtta miljoner kronor i tre år till en testbädd för digitaliserat jordbruk på Sveriges Lantbruksuniversitet Campus Ultuna i Uppsala. Testbädden ska drivas av forskningsinstitutet RISE med ett 20-tal partners.

Samverkan en viktig grund

På samma sätt som med Agtech 2030 är samverkan mellan många aktörer en grund för den nya testbädden i Uppsala.

– Syftet med testbädden är att skapa en arena för samarbete kring ny teknik för jordbruket. I testbädden ska vi lägga grunden för att ta fram beslutsstödsystem för jordbruket och testa hur nya autonoma och elektrifierade maskinsystem kan användas i jordbruket. Insamlade kvalitetssäkrade data för växtodlingen användas för att bygga datadrivna beslutsstöd för densamma, säger Jonas Engström, projektledare för testbädden.

Även RISE vd Pia Sandvik betonar vikten av samverkan.

– Testbädden för digitaliserat jordbruk visar tydligt värdet av att knyta samman olika kompetenser och branschkunnande på det vis som skett inom RISE, säger Pia Sandvik.

Avancerad teknik

En lång rad av metoder och tillämpningar ska konkret användas för att pröva det digitaliserade jordbruket:

 • Öppen bilddatabas på växter för artificiell intelligens och maskininlärning
 • Utveckling av Head-Up Display för arbetsmaskiner
 • Analys av data som bas för beslutsunderlag
 • Teknik för energisnål uppkoppling av sensorer
 • Sensorer som mäter vattentillgång, nederbörd, temperatur, luft- och bladfuktighet
 • Drönare med sensorer som ger mätvärden för diagnos av odlingen
 • Uppkoppling av jordbruksmaskiner
 • Styrning och loggning av utsäde, växtskydd och näring
 • Data från t ex Jordbruksverket, SMHI och ekonomisk information från LRF Konsult
 • Augmented Reality (AR) för återkoppling till jordbrukaren och maskinoperatörer.
 • Autonoma eldrivna maskiner som förarfritt kan utföra åtgärder på fälten

Hitta nya vägar tillsammans

Bland de partners som samverkar i testbädden finns både Telia och Ericsson.

– Med Ericsson som nära partner och den kompetens som övriga aktörer i testbädden kan bidra med kan vi tillsammans hitta nya vägar för att optimera jordbrukens resultat och effektivisera den enskilde lantbrukarens vardag, säger Björn Hansen, Head of IoT, Division X Telia Company.

– Det ska bli spännande att se vilka resultat vi tillsammans kan åstadkomma vid testbädden i Uppsala så som minskad energiförbrukning, minskad vattenförbrukning, minskade växthusgaser och förbättrade skördar, säger Margareta Borg, Head of Strategy and Sustainability & Corporate Responsibility, Market Area Europe & Latin America på Ericsson.

Fakta om testbädden

Koordinator och projektledare för testbädden är RISE. Partners är SLU, Ericsson, Telia, Volvo Penta, SMHI, Jordbruksverket, LRF, Region Uppsala, Uppsala kommun, Lantmännen, Dataväxt, Yara, Bayer, LRF Konsult, Intellolabs, Deep Forestry, Solvi, Ecoloop, Soilscout.

Testbädden ska drivas tills vidare, med det treåriga uppstartsprojektet som Vinnova delfinansierar som start.

Flera av de Globala Hållbarhetsmålen och Agenda 2030 adresseras genom testbädden, bland annat Ingen Hunger, Bekämpa klimatförändringarna, samt Hållbar industri, innovationer och forskning och Hållbar konsumtion och produktion.

envelope-o print twitter facebook linkedin