Samverkan ska ge digitala hälsotjänster

I november 2018 stod det klart att Värmland är vinnare i Vinnväxt-tävlingen för initiativet DigitalWell Arena. Det handlar om en tioårig satsning som leds av Vinnova för att bygga en miljö där framtidens digitala hälsotjänster ska utvecklas.

iHubs Sweden Digital hälsa Samverkan ska ge digitala hälsotjänster

Bilden ovan: Magnus Bårdén, Compare, Jeanette Köster, Compare, och Sofia Norberg, Vinnova. Foto: DigitalWell Arena.

Samtliga parter fanns nyligen på plats för att ta emot Vinnväxt-statyetten av Vinnova och starta arbetet med DigitalWell Arena, som är tänkt att bli en nationellt och internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö kring digitala hälsotjänster.

– Med en åldrande befolkning och ökade förväntningar på tillgänglighet inom välfärden är det helt nödvändigt att prioritera den här typen av satsningar, Magnus Bårdén, vd Compare.

Samverkan ger hållbar tillväxt

Vinnväxt är en tävling för att främja hållbar tillväxt i regioner. Med långsiktig finansiering ska regionerna kunna samordna näringsliv, akademi och offentlig sektor för att därigenom öka förmågan att utveckla och kommersialisera ny kunskap och teknik.

Initiativen ska inom den tid de får finansiering utveckla nya mönster för samarbete som leder till effektivare innovationsprocesser. Samarbetet ska ske på såväl strategisk som operativ nivå och leda fram till produkter, tjänster och idéer som är internationellt konkurrenskraftiga.

Under den träff som nyligen arrangerades samlades parterna bakom DigitalWell för att dela med sig av förväntningar och presentationer av redan pågående satsningar inom området från bland annat Region Värmland, Karlstads universitet, det redan pågående projektet DigitalWell samt RISE Service Labs.

– Det finns ingen enskild aktör som kan lösa det här utan vi måste göra det tillsammans, säger Camilla Evensson, RISE Service Labs.

Initiativ inom hälsosektorn

På plats fanns även Sofia Norberg, Vinnova, som varit med och beslutat om DigitalWell Arena, för att officiellt dela ut Vinnväxt-statyetten, läsa upp nomineringen och berätta om betydelsen av Vinnväxt för Sverige och för de regioner med Vinnväxt-initiativ.

– Vi vill särskilt hälsa DigitalWell Arena välkomna i Vinnväxtfamiljen. Vi har längtat efter ett initiativ inom hälsosektorn och ser fram emot att DigitalWell Arena ska bidra till bra resultat, säger Sofia Norberg.

Bakom initiativet står Compare, Region Värmland, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Karlstad El & Stadsnät, RISE Service Labs, MSB, Tieto, CGI, Nordic Medtest, Effect Management och Xmentor Management.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Stefan Skoglund, Lina Svensberg och David Holm.

Internationellt nätverk stöttar accelerator i DigitalWell Ventures

Digital hälsa

DigitalWell Ventures fortsätter sin snabba utveckling. De första pilotbolagen är på plats och nu har ett internationellt nätverk av mentorer knutits till acceleratorn för att stötta startupbolagen. Mentorprogrammet skulle ursprungligen vara en resurs bestående av tio till femton mentorer. Men intresset av att vara en del av DigitalWell Ventures-teamet har visat sig ännu större än […]

Publicerad: 22 mars, 2021
Stefan Skoglund, Lina Svensberg och David Holm är redo att locka startups från Norden och Baltikum till DigitalWell Ventures.

Ny accelerator för digital hälsa

Digital hälsa

DigitalWell Arenas nya accelerator för digitala hälso- och välfärdstjänster, DigitalWell Ventures, har nu formellt bildats.  Startskottet till planerna på en accelerator var när två av Compares medarbetare, Stefan Skoglund och Lina Svensberg, antogs till Founder Institutes program VC Lab. Programmet erbjuder spetskunskaper från världens kanske vassaste företagsbyggare i Silicon Valley, berättar DigitalWell Arena på sin […]

Publicerad: 26 januari, 2021