San Francisco-mässa en succé för svenska företag

Det blev succé direkt när Fiber Optic Valley tog med fem företag till optik- och fotonikmässa i San Francisco.

iHubs Sweden Bredband och sensorteknologi San Francisco-mässa en succé för svenska företag

Bilden ovan: Deltagare på Fiber Optic Valley-resa för fem medlemsföretag till San Francisco. Foto: Fiber Optic Valley.

Den årliga mässan Photonics West i San Fransisco där världens vassaste hjärnor inom optik, fotonik och laser träffas blev välinvesterad tid för Sri Iyer från Senseair och Qin Wang från RISE Acreo. Redan på flyget över Atlanten fann de varandra och började spåna på idéer för ett gemensamt projekt.

Optik och fotonikmässan Photonics West arrangeras årligen i San Francisco och detta var det nionde året i rad som Fiber Optic Valley koordinerade mässan för fem medlemsföretag.

Företagen som detta år presenterade sig i Fiber Optic Valleys monter var Senseair, Nyfors Teknologi AB, LC Tec, RISE och RISE Acreo Fiberlab.

Upptäcka droger med grafensensorer

För Sri Iyer från SenseAir och Qin Wang från RISE Acreo var det välinvesterad tid. De kommer nu att samarbeta för att utveckla en processteknik för grafensensorer som bland annat kan upptäcka droger för kostnadseffektiva brottsplatsanalyser.

Förhoppningen är att samarbetet kan leda till att grafensensorer kan appliceras i framtida produkter på marknader över hela världen. Till exempel så kan effektiva billiga alkohol- och drogsensorer vara gynnsamma för polisen.

Samarbetspartners är förutom SenseAir och RISE Acreo även Swedish National Forensic Center, KTH och Pamitus.

– Vi är väldigt glada att vi fick idén till detta gemensamma projekt efter diskussioner under Photonics West. Jag vill passa på att tacka Fiber Optic Valley för ett bra arrangemang där RISE och Senseair tillsammans med andra svenska företag fick möjligheten att träffas i montern på Photonics West, säger Qin Wang.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll