High6 är namnet både på forskningsprojektet som strävar efter att hitta ett välfungerande sätt att bygga bra, prefabricerade flerfamiljshus och på det faktiska resultatet: ett trevligt, humant höghus byggt i fabrik. Sexvåningshuset står klart under 2019. Illustration: Tengbom.

Se huset i VR innan det är byggt

En virtual reality-miljö har tagits fram som ger en verklighetstrogen upplevelse av huset redan innan byggnaden är färdig.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Se huset i VR innan det är byggt

Virtual reality-teknik gör det möjligt för husköpare att titta in i sitt hus innan det är byggt. Lösningen har tagits fram inför bygget av ett trähus i sex våningar i Kalmar.

I början av 2019 kommer ett trähus i sex våningar att byggas i Kalmar. Det finns mycket som fascinerar i projektet som fått namnet High6.

Byggtiden på platsen är närmast unik. Under loppet av bara en vecka kommer huset att sättas upp med sina 31 lägenheter. Det görs möjligt genom att husets alla lägenheter produceras i färdigt skick som moduler i en fabrik. De färdiga lägenhetsmodulerna transporteras därefter till byggplatsen i Kalmar där sexvåningshuset kommer att stå.

Se huset i virtual reality

En del av projektet har varit att koppla bygget till en visualisering i virtual reality, VR. På så sätt öppnas unika möjligheter för att i förväg pröva smarta applikationer i framtidens bostäder.

En förstudie med VR-teknik har genomförts i samverkan mellan Vinnväxt-vinnaren Smart Housing Småland, RISE Glas (fd Glafo), Linnéuniversitetet, företaget VisionLab som stått för VR-utvecklingen, samt byggkoncernen OBOS Sverige.

En virtual reality-miljö har tagits fram som ger en verklighetstrogen upplevelse av huset redan innan byggnaden är färdig. Det har gett möjlighet att med smarta glasögon fritt kunna röra sig genom rummen för att förstå hur byggnaden kommer att upplevas i verkligheten.

I filmen nedan visar OBOS i Norge hur bostäder kan visas i virtual reality.

Testa funktioner virtuellt

I och med att husmodellen byggts upp i en virtuell värld går det att testa funktioner och lösningar som ännu inte existerar. Så kan exempelvis väder- och ljusförhållanden ändras i realtid. Det går också att pröva olika byggnadsmaterial och byta ut inredning.

Dessutom finns det möjlighet att pröva hur bostaden kan uppfattas av olika personer, till exempel att se rummen utifrån ett barns perspektiv.

Fakta om Smart Housing Småland

Smart Housing Småland är ett Vinnväxtinitiativ som möter ett flertal utmaningar; behovet av nya bostäder, behovet av att bygga yteffektivt, flexibelt, modernt, energieffektivt och hållbart.

Smart Housing Småland bygger i samverkan med näringsliv, akademi och offentlighet en innovationsmiljö där man, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas.
Arbetet börjar i Småland där kunskapen, historiken och råvaran för trä och glas finns men målet är en internationellt ledande innovationsmiljö som på marknaden skapar ett ökat utbud av attraktiva, hållbara och konkurrenskraftiga bostäder.
RISE Research Institutes of Sweden (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är projektansvariga men bakom satsningen står även ett stort antal företag i hela Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

Ger mersmak

För byggföretaget OBOS har virtual reality-projektet gett mersmak inför framtiden. Projektdeltagaren David Johansson har exempelvis anställts som VR-expert hos företaget för att ytterligare anpassa och implementera tekniken. Ett framtida resultat av projektet är också tänkt att leda fram till virtual reality-visningar av OBOS-koncernens övriga produkter, framförallt varumärkena Myresjöhus, SmålandsVillan och Start Living.

OBOS förhoppning är därmed att kunna ge sina kunder möjlighet att på ett tidigt stadium med hjälp av VR-teknik se hur bostaden kommer att utformas. Det innebär att kunden tidigt kan se hur förslag på förändringar kommer att påverka det färdiga husbygget.

Tekniken ger också effekter för byggföretagets interna designprocess. Lösningarna i en VR-miljö ger produktionspersonalen möjlighet att se hur olika konstruktions- och installationslösningar ter sig.

Augmented reality nästa steg

Förstudien med virtual reality i byggproduktion har också lett till ytterligare ett projekt inom Smart Housing Småland kring augmented reality, AR.

Syftet med AR, vilket dess namn pekar mot (förstärkt verklighet) är att förstärka upplevelsen av
verkligheten med hjälp av digital information. Att exempelvis kunna se digitala ritningar som ett lager ovanpå verkligheten i mobilens kamera eller i smarta glasögon. En annan tillämpning är att kunna se var rör och ledningar går bakom väggar, något som inte varit möjligt tidigare.

I Smart Housing Smålands förstudie Augmented Reality i trähustillverkning är ett av målen att undersöka hur AR kan effektivisera OBOS trähustillverkning. Resultaten kommer att vara fritt tillgängligt för övrig industri som är intresserad.

Läs mer om projektet

Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll