Siktar på miljövänliga batterier hos Northvolt

Forskare vid Mälardalens högskola ska undersöka hur tillverkningen av batterier i Northvolts fabrik kan bli så energieffektiv och koldioxidsnål som möjligt för att även minska batteriernas klimatpåverkan i tillverkningsskedet.

iHubs Sweden Industriell IT Siktar på miljövänliga batterier hos Northvolt

Forskare från Mälardalens högskola (MDH) ska undersöka hur det går att tillverka batterier mer energieffektivt. Detta är något som kommer att bli högst aktuellt i samband med att Northvolt etablerar sin batterifabrik i Skellefteå.

Målet är att bidra till en fabrik i framkant.

Fredrik Wallin, forskare i energiteknik vid MDH, är projektledare för studien som kommer att pågå under ett halvår.

– Northvolts batterifabrik kommer att bli en av de största i sitt slag i Europa och är naturligtvis oerhört komplex. Det vi ska göra är att försöka få en överblick över hela fabriken och få en fördjupad förståelse för hur processen vid batteritillverkningen ser ut. Målet är att vi ska ta fram ett åtgärdspaket som kraftigt reducerar energianvändningen och på så sätt bidra till en fabrik i framkant, säger Fredrik Wallin.

Hittills har fokus legat på att skapa så bra och effektiva batterier som möjligt.

– Vi kommer istället att rikta in oss på att göra tillverkningsprocessen så energieffektiv och koldioxidsnål som möjligt för att även minska batteriernas klimatpåverkan i tillverkningsskedet, förklarar Fredrik Wallin.

Studien är en förstudie och målsättningen är också är att MDH:s forskare ska få chansen att titta på hela kedjan, från malm till återvunnet batteri, i ett större projekt.

”Viktigt att vara med och utveckla detta område”

Projektet bekostas av PiiA som står för Processindustriell IT och Automation – ett strategiskt innovationsprogram finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Vinnväxtinitiativet ProcessIT Innovations har också varit med i skapandet av PiiA.

– Batteritillverkning är en energikrävande process och det finns ingen liknande process av sitt slag i Sverige. För oss känns det viktigt att få vara med och utveckla detta område. Energieffektivisering är något som numera är väsentligt att få med inom alla områden och batteritillverkning är inget undantag, säger Peter Wallin, programchef på PiiA.

MDH bedriver projektet Strategies for maximal energy recovery in a battery manufacturing process tillsammans med ABB, Alfa Laval, Northvolt, RISE SICS Västerås och Skellefteå Kraft.

Bilden överst visar Fredrik Wallin och en konceptbild av Northvolt fabrik. Foto: MDH och Northvolt.

envelope-o print twitter facebook linkedin