Robert Gustavsson, projektledare på RISE, är en av flera på testbädden LignoCity som arbetar för att öka användningen av lignin för att skapa hållbara produkter.

Skogens klister ger gröna innovationer

iHubs Sweden Bioekonomi Skogens klister ger gröna innovationer

Insatserna för att främja gröna innovationer ökar i Värmland. Med drygt 6,5 miljoner kronor ska hållbara idéer från skogsmaterialet lignin få en skjuts framåt.

– Det känns jättebra. Nu kan testbädden LignoCity i Bäckhammar fortsätta att utvecklas för att främja hållbara lösningar och förhoppningsvis bidra till den regionala attraktionskraften, säger Robert Gustavsson, projektledare på RISE, i en artikel på Paper Province hemsida.

Skogens naturliga klister med stor potential

LignoCity är en testanläggning som utvecklar lignin, ett material som enklast kan beskrivas som skogens naturliga klister. Ungefär en tredjedel av träden består av det.

Vid massaproduktionen vid papper- och massabruk separeras ligninet från cellulosan för att eldas upp och skapa grön energi. Ligninets potentiella värde är dock mycket större vid förädling. Det kan till exempel användas för att tillverka bioplast, biodrivmedel, brandskydd, smaksättare, batterier och kolfiber. Men än krävs vidareutveckling och företag som vill använda sig av lignin.

Den 1 januari gick startskottet för det tvååriga projektet LignInnovation. I projektet samarbetar Paper Province, RISE och Närsam (Kristinehamns näringslivssamverkan) för att stärka det regionala näringslivet inom skoglig bioekonomi. Projektet har beviljats drygt 6,5 miljoner kronor och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektdeltagarna och ett flertal lokala aktörer.

Foto ovan: Robert Gustavsson, projektledare på RISE, är en av flera på testbädden LignoCity som arbetar för att öka användningen av lignin för att skapa hållbara produkter.

Text: Malin Hildén, Paper Province.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Stora Enso pappers- och massaindustri.

Fokus på säkerhetsarbete inom pappers- och massaindustrin

Bioekonomi

Paper Province berättar i ett flertal artiklar på sin hemsida om vikten av säkerhetsarbete inom pappers- och massaindustrin. Innovationshubben Paper Province koordinerar ett säkerhetsnätverk för sex företag inom just pappers-massaindustrin. Syftet är öka individers och organisationers säkerhetsmedvetenhet där både fysisk säkerhet och mentalt välmående ingår. Medverkande företag är Stora Enso Skoghalls bruk, Valmet, BillerudKorsnäs Gruvön, […]

Publicerad: 11 maj, 2021