Forskare vill från rester av skogsavverkning utveckla fibrer i mat till människa och djur.

Skogsrester blir fibrer i mat

Rester från skogsavverkning och cellulosa från sjöpungar ska få våra magar att må bättre. Forskare ska utveckla fibrer som hjälper de nyttiga bakterierna i tjocktarmen att trivas och föröka sig.

iHubs Sweden Bioekonomi Skogsrester blir fibrer i mat

Bilden ovan: Paul Christakopoulos, professor i biokemisk processteknik, Anthi Karnaouri, forskare biokemisk processteknik, Ulrika Rova, professor biokemisk processteknik och Leonidas Matsakas, forskare i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet. Fotograf: Tomas Bergman/LTU.

Rester från skogsavverkning och cellulosa från sjöpungar ska få våra magar att må bättre. Forskare vid Luleå tekniska universitet är först med att av sådant som inte går att äta från skog och hav utveckla fibrer i mat som hjälper de nyttiga bakterierna i tjocktarmen att trivas och föröka sig.

– Vi vill undersöka om vi av cellulosa från restprodukter av skog och hav kan få fram livsmedelsprodukter till nytta för djur och människor, säger Ulrika Rova, professor i kemiteknik vid Luleå tekniska universitet och projektledare.

Fibrer i mat

Det är via skogsavfall som grenar och toppar och rester av odlade sjöpungar som forskarna med hjälp av kemiska processer och enzymer ska tillverka nyttiga kostfibrer med så kallade prebiotiska egenskaper som verkar hälsofrämjande för mag- och tarmfloran. Prebiotika är fibrer som passerar orörda genom matsmältningssystemet och först i tjocktarmen börjar jäsas av den goda bakteriefloran.

– Sveaskog arbetar brett med att utveckla nya användningsområden för vår biomassa. Att kunna bidra till en förbättrad hälsa hos både människor och djur är bra, säger Ann-Britt Edfast, FoU-chef i Sveaskog.

Forskarnas mål är att deras havs- och skogstillverkade prebiotika ska produceras och kommersialiseras inom livsmedelsindustrin och foderindustrin till nytta för djur och människa.

– Essum i Umeå, vars vd Eva Grahn Håkansson, utvecklade Verum hälsofil, ska utvärdera vår prebiotikas hälsofrämjande egenskaper och om den kan användas för mänsklig konsumtion. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska testa om prebiotikan kan användas för att stärka immunförsvaret och tillväxten hos odlad fisk och därmed minska antibiotikakonsumtionen i fiskodlingar, säger Ulrika Rova.

Forskningsprojektet Prebiotika från skog och hav, som leds av Luleå tekniska universitet, sker i nära samarbete med Essum, SLU, Marine Feed, som odlar sjöpungar, för framställning av miljövänligt fiskfoder, Sveaskog, kommunikationsbyrån Dyrka och affärsutvecklingsbolaget LTU Business. Projektet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas via det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation samt deltagande aktörer.

Läs mer om bioekonomi.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Bioekonomi 2.0 är ett treårigt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Det har en total budet om 39 miljoner kronor och finansieras av Vinnova. Foto: Sofia Klugman.

Rester från skog och jordbruk blir värdefulla produkter

Bioekonomi

Bioekonomi 2.0 är ett treårigt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Det vill förädla rester från skogs-, jord- och vattenbruk till nya produkter. Restströmmar är en viktig och ofta oanvänd resurs i bioekonomin. Det kan bli till nya produkter som livsmedel, kemikalier och drivmedel. Ett IVL-lett projekt inom det strategiska programmet BioInnovation har tittat på […]

Publicerad: 25 mars, 2021