Skriver avtal för robotar i smarta fabriker

Unibap tecknar avtal med ABB om partnernätverk för robotar som ett steg i digitalisering av smarta fabriker. Unibap stöds även av Robotdalen och Automation Region.

iHubs Sweden Robotteknik Skriver avtal för robotar i smarta fabriker

Bilden ovan: Susanne Timsjö, säljchef för robotverksamheten inom ABB Sverige, och Fredrik Bruhn, vd Unibap, ser fram mot fördjupat samarbete mellan ABB och Unibap. Foto: Henrik Mill/Unibap.

Robotbolaget Unibap skriver avtal med ABB om att delta i ett partnernätverk för robotar. För den som följt Unibap genom åren vet att robotbolaget börsnoterade 2017 på North Capital. Sedan starten har Unibap ett nära samarbete med den akademiska världen för att ligga nära aktuell forskning. Unibap har även, liksom ABB, knutit starka band med nationella robotaktörer som Vinnväxt-initiativen Robotdalen och Automation Region, två initiativ som stöds av Vinnova. Unibap har även samarbete med europeiska rymdorganisationens företagsinkubator i Sverige, ESA BIC Sverige.

Det nya samarbetet med ABB blir ytterligare en viktig del i Unibaps förankring inom industrirobotar.

-– Samarbetsavtalet är mycket positivt för Unibap eftersom det möjliggör för oss att söka fördjupande samarbeten med kort tid till tillämpning inom exempelvis automatiserad kvalitetskontroll i samband med industrirobotoperationer. Våra erbjudanden kan adderas till ABB:s befintliga system såväl som nyinstallationer vilket gör det mycket attraktivt för oss att samarbeta långsiktigt, säger Fredrik Bruhn, vd på Unibap.

Nya affärsmöjligheter

Susanne Timsjö, säljchef för robotverksamheten inom ABB Sverige, ser också fram mot ett starkare samarbete mellan bolagen.

– Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Unibap. Kvalitetskontroll är ett synnerligen spännande område som ligger rätt i tiden och som flera av våra partner redan visat stort intresserade av. Med Unibaps lösning kommer vi gemensamt skapa nya affärsmöjligheter, säger Susanne Timsjö.

Det nya samarbetsavtalet möjliggör för Unibap bland annat ett djupare samarbete med ABB som en Value Partner och ABBs licensierade systemintegratörer för robotautomatisering. Unibaps erbjudande riktat till smarta fabriker med Intelligent Vision System (IVS) för automatiserad kvalitetskontroll och programmeringsfri automation är områden som stärker värdet och flexibiliteten inom industriell automation.

Se film om Unibap

Filmen nedan har publicerats av Tillväxtverket och visar på robotlösningar som Unibap har tagit fram.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll