Moa Eklund och Andrea Råsberg, Vinnova är två av handläggarna på Vinnova som arbetar med Vinnväxt-utlysningen.

Slutspurt för ansökan till Vinnväxt

3 juli går målsnöret för ansökan till nya Vinnväxtvinnare. Gundplåten är stark. De vinnande initiativen får tio års finansiering.

iHubs Sweden Slutspurt för ansökan till Vinnväxt

Bilden överst: Moa Eklund och Andrea Råsberg, Vinnova är två av handläggarna på Vinnova som arbetar med Vinnväxt-utlysningen.

Vinnovas satsning Vinnväxt syftar till hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden. Grundplåten som en ny Vinnväxtvinnare får är stark. De vinnande initiativen får tio års finansiering med målet är att de ska etableras som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

Vinnova vill med denna utlysning finansiera framväxten av internationellt attraktiva innovationsmiljöer i regioner som har förmågan att skapa tillväxt, lösa samhällsutmaningar och medverka till att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås. Miljöerna ska vara föregångare när det gäller industriell omställning och konkurrenskraft.

Syftet med denna utlysning är att utse 2–4 tillväxt- och förnyelseinriktade initiativ som ska utvecklas till starka och attraktiva innovationsmiljöer och bidra till hållbar tillväxt i regioner.

Utlysningen riktas till klusterorganisationer, nätverk, forsknings- och innovationsmiljöer och andra typer av samarbetskoalitioner som har en tydlig ambition och potential att bidra till omställning och förnyelse av svenskt näringsliv. För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, akademi, offentlig sektor och gärna även civilsamhällesorganisationer.

För utlysningen finns en budget avsatt på totalt 195 miljoner kronor för tio år. I samband med att nya Vinnväxtvinnare utses tas beslut för den första etappen på tre år (2019-01-01 – 2021-12-31) och som omfattar maximalt 54 miljoner kronor.

Sista ansökningsdag är den 3 juli 2018 kl. 14.00.

Läs mer om ansökan.

envelope-o print twitter facebook linkedin