Smart Housing Småland bygger samarbete i Europa

Internationellt samarbete är mycket viktigt för Sveriges innovationsförmåga. Mikael Ludvigsson, processledare för Smart Housing Småland, har nyligen återkommit från Bryssel efter viktiga möten med andra europeiska regioner.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Smart Housing Småland bygger samarbete i Europa

Mikael Ludvigsson, processledare för Smart Housing Småland, har varit i Bryssel för att utveckla det europeiska arbetet för Smart Housing kring hållbart byggande, berättar Smart Housing Smålands webb.

Smart Housing Småland är ett Vinnväxt-initiativ som är en accelerator och katalysator för näringslivet och en motor i det regionala innovations- och tillväxtsystemet formerat kring Smålands styrkeområden trä och glas. Vinnväxt delfinansieras av innovationsmyndigheten Vinnova.

Hållbart byggande

På agendan stod bland annat möte med EU-kommissionen DG GROW (motsvarar i princip näringsdepartementet). Mötet byggde på ett intresse från EU-kommissionen för hur Smart Housing Småland ser på innovativt hållbart byggande, men även vilka utmaningar som branschen och klustret står inför, enligt artikeln på Smart Housing Smålands webb.

För EU-kommissionen är denna typ av möten värdefulla för att förstå vilken innovationspotential som finns, men också vilken typ av stöd som behövs för att branschen ska utvecklas och bli mer konkurrenskraftig. Det kan till exempel handla om att utveckla gemensamma europeiska standarder för att skapa en tillräckligt stor marknad för att företag ska våga satsa på att utveckla innovativa produkter.

Goda möjligheter till samarbete

Mikael Ludvigsson hade även möte med andra europeiska regionkontor och det ser ut att finnas goda chanser till samarbete kring hållbart byggande i trä. Dagarna avslutades med ett möte med direktören för Forest-Based Sector Technology Platform, Johan Elvnert. Plattformen ska främja innovation inom Europas skog- och träbaserade sektor och för dialog med EU-kommissionen DG RTD (forskning) kring utlysningar inom Horisont 2020 och efterföljaren Horisont Europa.

Denna typ av besök är viktiga för att ta tillvara regionens intressen och skapa goda utvecklingsmöjligheter inom områden som har prioritet hos Smart Housing Smålands medlemmar. Det innebär att Smart Housing Småland konkret kan visa för EU:s institutioner en vilja att bidra till Europas utveckling och visa andra regioner vilka kompetenser som finns.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll