Satsningen lyckades och resulterade i ett nytt bolag, Drinor. I år har företaget skrivit ett första avtal om att installera en fullskalig testmaskin hos en pelletstillverkare i Dalarna. Alexander Thelander och Carl Romlin driver idag bolaget.

Smart innovationsstöd gav unik torkningsmetod

"Nu har vi nått en av våra milstolpar. Vi har gjort en fantastisk resa."

iHubs Sweden Bioekonomi Smart innovationsstöd gav unik torkningsmetod

Ett smart samarbete mellan regionala aktörer i Värmland har resulterat i både ett nytt startup-bolag och en unik metod för att torka biomaterial.

Behovet fanns. Biomaterial måste torkas innan det kan användas i träpellets, spånskivor och andra produkter.

Den tekniska lösningen fanns också. En svensk uppfinnare hade tagit fram en torkningsmetod långt mer effektiv än tidigare metoder.

Det som behövdes var ett team med tid och möjlighet att utveckla innovationen till en färdig produkt för marknad.

Smart innovationsstöd

Det var här som Vinnväxtinitiativet Paper Province i Karlstad grep in. Under tre månader finansierades två nyutexaminerade studenter i industriell ekonomi och en seniorkonsult med uppgiften att hitta finansiärer och en första kund.

Satsningen lyckades och resulterade i ett nytt bolag, Drinor. I år har företaget skrivit ett första avtal om att installera en fullskalig testmaskin hos en pelletstillverkare i Dalarna.

– Att bemanna en innovation med två juniorer och en senior och avlöna dem medan de hittar sin första kund och finansiär är i sig en innovation som en av innovationsrådgivarna här på Paper Province ligger bakom, berättar Robert Rundberget, kommunikatör på Paper Province.

– Drinor var det första företaget som fick testa detta och nu håller vi på att starta upp fler företag enligt samma modell, fortsätter Robert Rundberget.

Se filmen nedan om de första stegen på väg mot ett nytt startup-bolag.

Effektiv process sparar energi

Hur gick det då för Drinor? Jo, det traditionella sättet att torka biomaterial bygger på att tillföra värme så att vatten kan avdunsta. Drinor använder istället en teknik som bygger på att mekaniskt pressa ut fukten. Det har visat sig ge en lägre energikostnad och vara mycket mer effektivt.

Den ursprungliga idén till metoden kom från den svenske uppfinnaren Stefan Sobota som tillsammans med Etteplan i Karlstad utvecklade den första prototypen och pilotmaskinen. Testerna föll väl ut, men ingen av de inblandade parterna hade möjlighet att skapa ett företag kring innovationen – alla var upptagna med sin kärnverksamhet.

Så byggdes bolaget upp

Det var alltså då som Paper Province åtog sig att ”bemanna” innovationen med de två nyutexaminerade studenterna Alexander Thelander och Carl Romlin. Vid sin sida fick de seniorkonsulten Mats Brindbergs som bidrog med stor erfarenhet och ett ännu större nätverk i branschen.

Tillsammans började dessa tre programmet BioExpress, en satsning av Paper Province. Där fick de 100 dagar på sig att sjösätta sin affärsidé.

Deras arbete ledde till att startup-företaget Drinor kunde bildas 2015 och två år senare, hösten 2017, har de nu alltså skrivit ett avtal om att installera sin första fullskaliga testmaskin med pelletstillverkaren Rindi i Dalarna.

Fakta om Paper Province

Paper Province utsågs i tuff konkurrens av innovationsmyndigheten Vinnova till VINNVÄXT-vinnare i juni 2013.

Det innebär en rekordstor satsning på den värmländska skogsindustrin, där målet är att skapa en internationellt attraktiv innovationsmiljö för skogsbaserad bioekonomi. Totalt satsar Vinnova och regionala medfinansiärer 130 miljoner kronor under tio år. Läs mer om Paper Province.

Nått en milstolpe

– Nu har vi nått en av våra milstolpar. Att få ut en maskin på marknaden för att verifiera tekniken har länge varit ett av våra stora mål. Vi har pratat om vår befintliga labbmaskin i två års tid och nu får vi verkligen testa det vi jobbat för, säger Alexander Thelander, Drinor.

– Drinor har gjort en fantastisk resa dom senaste åren. Förra året beviljades vi stöd av Energimyndigheten och nu är vi ett sammansvetsat projektteam som jobbar med att äntligen få visa upp vår banbrytande teknik i en industriell miljö, fortsätter Alexander Thelander.

Energimyndigheten fick tidigt upp ögonen för Drinors energibesparande teknik och har gett företaget ett stöd på drygt fyra miljoner kronor. Att dessutom Almi, Paper Province, Vinnova och Länsstyrelsen trott på företagets idé har inneburit en bra extra skjuts.

Framgången för Drinor har även visat sig i att företaget utsågs i början av 2017 till ett av de 25 främsta cleantech-företagen inom startup-tävlingen Nordic Cleantech Open i Norden och Baltikum.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll