Smarta glasögon

Smart samarbete ger innovativ byggteknik

iHubs Sweden Smarta städer och hus Smart samarbete ger innovativ byggteknik

Ett flerårigt samarbete mellan Vinnväxtmiljön Smart Housing Småland och bostadsutvecklaren OBOS har lett till en innovativ plattform för det industriella träbyggandet.

– Innovation och utveckling är grunden för företagens överlevnad, säger Carl-Johan Sigfridsson, teknisk chef för OBOS, i en intervju på Smart Housing Smålands hemsida.

– Att vara en del av Smart Housing Smålands kluster har inneburit nya sätt att träffa andra företag och hitta nya samarbetsmöjligheter. Företaget satsning på innovationsarbete i samverkan med Smart Housing Småland har lett till nya arbetssätt, nya produkter och en möjlighet att vara med i forskningens framkant, fortsätter han.

Samarbetet har bland annat lett till en satsning på VR-visualisering som gör att kunderna kan ”gå omkring” i sina hus långt innan de är byggda.

I framtiden väntar bland annat möjligheten att utnyttja Augmented reality, AR, för att visualisera var rör och ledningar ska dras, eller till lämpling plats för huset.

Läs hela intervjun och se mer om projekten inom Smart Housing Småland.

Bilden ovan visar ett exempel på smarta glasögon. OBS Arkivbild, Ska inte förväxlas med de glasögon som används i projekten ovan. Foto: Mikael Hansson.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll