VR demonstrator

Smart samarbete ger VR för smarta fönster

Samarbete mellan innovationsmiljöer är en styrka som Vinnväxtinititativ gärna satsar på. Som när exempelvis Visual Sweden och Smart Housing går samman kring smarta fönster.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Smart samarbete ger VR för smarta fönster

Bilden ovan visar den VR-demonstrator för smarta fönster som Visual Sweden och Smart Housing tagit fram tillsammans med bolagen Chromogenics och RaySpace.

Visual Sweden blev i slutet av 2018 kontaktade av systerinitiativ Smart Housing angående samarbete för att visualisera smarta fönster. Smart Housing är precis som Visual Sweden en Vinnväxt-vinnare. Visual Swedens fokus är visualisering och bildanalys med Östergötland som bas, medan Smart Housing utgår från Småland och är inriktat på smart husbyggande med trä och glas.

En av aktörerna knutna till Smart Housing är Chromogenics, en universitetsavknoppning, som har utvecklat smarta fönster med elektriskt styrt variabelt ljusinsläpp. Här såg Visual Sweden en möjlig matchning med Visual Sweden-företaget RaySpace. Med finansiering från både Smart Housing, Visual Sweden och de båda företagen har nu detta resulterat i en VR-baserad demonstrator för smarta fönster. Den visar hur ljuset i ett rum och upplevelsen av fönstren skiljer sig åt på ett påtagligt sätt, när man jämför smarta fönster med traditionella fönstermarkiser.

– Projektet började med att vi tog in och processade mätningar från en lägenhet med både fasad- och takfönster, säger Per Larsson, projektledare vid RaySpace.

– Vi valde ut en del av lägenheten för demonstratorn och utvecklade tekniken för att dimma fönstren. Efter lite testande insåg vi att det är nödvändigt att visualisera större fönster för att uppnå en bättre känsla för hur fasadmarkiser faktiskt tar bort kontakten med utemiljön, fortsätter Per Larsson.

Digital VR-miljö

För att uppnå detta gjordes ytterligare en VR-miljö, denna gång helt på digital väg, så det gjordes ingen ny insamling av data då det redan har visats fungerar väl och vi ej hade tillgång till en sådan fysisk miljö.

Bakgrunden till projektet kommer från att ChromoGenics vill kunna visa kunder hur deras smarta glas fungerar innan dessa är installerade. Genom diskussioner där både lösningar som byggde på augmented reality (AR) och mobila plattformar fanns med blev slutsatsen att VR var det som skulle ge den bästa känslan för skillnaden mellan smarta glas och fasadmarkiser. Ur ett tekniskt perspektiv var syftet att utvärdera hur mycket som går att göra i VR när det handlar om dynamisk ljussättning och material.

– Sammanfattningsvis ser vi projektet som lyckat då den teknik som har utvecklats uppfyller de mål som satts upp i förväg och att det genom projektgruppens sammansättning har lett till viktig kunskapsöverföring och synergier i förhoppning om möjliga framtida samarbeten. Demonstratorn har stor potential att kunna utvecklas till en mjukvara där RaySpace mäter av befintliga miljöer och levererar en VR-upplevelse med ChromoGenics smarta fönster, avslutar Per Larsson.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Trähus

Trähusdagen 2021 gav inblick i nya klimatregler

Smarta städer och hus

Energi & Miljö, Klimat, Regelverk och Trender. Det var fokusområden för Trähusdagen 2021 som hölls online 10 mars. Sammanlagt bjöd arrangörerna (RISE, TMF och Smart Housing Småland) på 13 föredrag inom de fyra fokusområdena. Här är ett axplock från redovisningen som återfinns på Smart Housings webb. Efstathia Vlassopoulou, Anthesis, presenterade en jämförelse mellan klimatpåverkan från […]

Publicerad: 15 mars, 2021