Med fjärrstyrning och automation ska fler gruvor bli uppkopplade och digitala gruvor.

Smart samverkan ger digitala gruvor

Avancerad fjärrstyrning av hjullastare, uppkopplade borriggar och heltäckande mobilnät som kopplar samman maskiner. Automation och digitalisering i gruvan ska ge ökad säkerhet och produktivitet.

iHubs Sweden Automation Smart samverkan ger digitala gruvor

Genom att använda den senaste mobilnätstekniken har en rad svenska företag, universitet och forskningsinstitut tillsammans gjort det möjligt att fjärrstyra och automatisera delar av arbetet som ska ge digitala gruvor.

Följ iHubs Sweden på Facebook

Följ iHubs Sweden på Twitter

Följ iHubs Sweden på Linkedin 

Projektet får nu en fortsättning med målsättning att möjliggöra för gruvoperatörer, underhållspersonal, utrustning och maskiner från olika leverantörer att vara uppkopplade och dela data med varandra. Det ska skapa ökad säkerhet och ökad produktivitet i gruvan. Ett nytänkande som möjliggör nya tjänster som även kan användas i andra branscher.

I projektet PIMM DMA, Digitalised Mining Arena, deltar ABB, Atlas Copco, Boliden, Ericsson, InfoVista, RISE, Telia, Volvo Construction Equipment och Wolfit.

Filmen nedan från RISE Sweden berättar mer om uppkopplade digitala gruvor

Smarta tjänster ger säker gruvdrift i digitala gruvor

Projektet skapar förutsättningar för att kunna utveckla nya smarta tjänster som möjliggör ytterligare automatisering och fjärrstyrning som därmed bidrar till en effektivare och mer säker gruvdrift. Det innebär att maskiner i gruvan är hopkopplade via mobilnätet och kan kommunicera och dela data utan problem samt att nya maskiner, system eller företag enkelt kan anslutas.

Följ iHubs Sweden på Twitter.

Målet är att de insikter projektet ger och de lösningar som testas i gruvan även ska kunna återanvändas i andra branscher som nu digitaliseras.

Det här är ett projekt i teknisk framkant, med deltagare från en rad stora svenska företag

Teknisk framkant för digitala gruvor

– Det här är ett projekt i teknisk framkant, med deltagare från en rad stora svenska företag, och vi ser det som en ledstjärna. Vi hoppas att resultaten ska inspirera andra aktörer att arbeta med digitalisering i sina respektive branscher och därmed stärka konkurrenskraften för svenska företag, säger Eilert Johansson, projektledare vid RISE.

– Ambitionen i det här projektet är att utveckla den tekniska förmågan med tillhörande arbetssätt och processer för att kunna samverka i ett digitalt, uppkopplat ekosystem. Vi hoppas det blir en katalysator och inspiration för nya tankar och idéer kring hur man kan skapa värde genom digitalisering i en mängd olika branscher, berättar Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telia Sverige.

– Fantastiskt spännande att vara delaktig i utveckling av mobilteknologi för industrin tillsammans med starka partners. För InfoVista är detta ett viktigt projekt för att utveckla nya tekniker för kvalitetssäkring av framtida mobila nätverk, säger Adrian Jakobsson, VP Product Management and R&D, InfoVista, Network Testing.

– Vi ser med spänning fram emot samarbetet och resultatet i PIMM DMA-projektet. Från Atlas Copcos sida sätter vi ett stort värde i att samarbeta med bästa möjliga partners i frågor som rör digitalisering i gruv- och tunnelmiljö, säger Mattias Pettersson, Global Product Line Manager Automation, Atlas Copco.

– Vi ser att personal som arbetar i gruvan får större påverkansmöjligheter och kan göra mer genom digitaliseringen. Processer kan till exempel fortfarande pågå även fast människor inte kan vara i gruvan på grund av sprängningar, säger Eilert Johansson, projektledare vid RISE.

Olika roller i ekosystemet

Telia, Ericsson och InfoVista kommer ansvara för att vidareutveckla och optimera det mobilnät som byggts i gruvan och där testa teknik som i framtiden kan användas i nästa generations mobilnät, 5G. Telia ansvarar även för att utveckla och testa den tekniska plattform som är navet i gruvans digitala ekosystem.

ABB kommer arbeta med lösningar för att via mobilkommunikation koppla upp drift och underhållspersonal i gruvan till processdata från produktionssystemet 800xA.

Atlas Copco och Volvo Construction Equipment kommer koppla upp sina produkter och lösningar mot mobilnätet. Atlas Copco kommer till exempel att koppla upp och fjärrstyra borriggar och Volvo CE kommer att utöka sina tester från första PIMM-projektet med mer avancerad fjärrstyrning och kontroll av hjullastare.

Syftet är att förstå hur man kan skapa värde från uppkopplade maskiner samt utforska hur data som hämtas in från utrustning kan delas mellan projektdeltagarnas system för att kunna utveckla nya tjänster och automatisera ytterligare processer i gruvan. Allt för att möjliggöra Bolidens mål att öka säkerhet för människor som arbetar i gruvan och produktivitet i gruvan genom automation och fjärrstyrning.

PIMM DMA är delfinansierat av Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet PiiA samt av deltagande projektparter. Vinnväxt-initiativet ProcessIT Innovations har också deltagit i arbetet med PIMM.

Foto: Boliden

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Kontrollrum för automation. Foto_ Epiroc.

Epiroc etablerar innovationscenter i Luleå

Industriell IT

Epiroc etablerar sitt nästa regionala teknologi- och innovationscenter för digitalisering, elektrifiering och automation i Luleå. Det nordiska innovationscentret är det första av sitt slag i Europa och ska verka för att utveckla kompetens och driva på utvecklingen inom digitalisering, elektrifiering och automation i gruv- och bergbrytningsbranschen. Epiroc har tidigare etablerat liknande regionala center i Australien, […]

Publicerad: 25 februari, 2021