Smart samverkan ger framgång för spelindustrin

Framgångssagan East Sweden Game med bas i Linköping växer så det knakar. En stark anledning är ett väl fungerande ekosystem av aktörer som ger en stadig grund att stå på.

iHubs Sweden Visualisering och bildanalys Smart samverkan ger framgång för spelindustrin

Bilderna ovan: Ett bra exempel på växelverkan mellan branscher inom East Sweden Game syns på bilden ovan. En delegation från SAAB utvärderar en realistisk flygsimulator med häftiga spelmoment, utvecklad av en student vid Linköpings universitet. Till höger: En av entreprenörerna vid East Sweden Game är Narin Yousef, vd på Aftnareld, som utvecklar både dataspel och utbildning i programmering för ungdomar. Foto: East Sweden Game.

East Sweden Game är ett co-workingspace i Linköping där entreprenörer, spelutvecklare och digitala kreatörer inom dataspel och digitala upplevelser samlas för att arbeta, utveckla och skapa nya innovationer.

Samverkan ger framgång

Tack vare samverkan mellan många aktörer har East Sweden Game blivit något av en framgångssaga. På bara ett år har detta co-workingspace vuxit till över 400 kvadratmeter med kontor för upp till tio spelföretag, där det också finns tillgång till konferensytor och ett unikt acceleratorprogram.

Grundidén är att människor och företag med olika inriktningar och utgångslägen ska mötas, lära och utvecklas tillsammans. Därför är samverkan viktig mellan näringsliv, startups, universitet och offentliga aktörer som inkubatorer, science parks och Vinnväxt-initiativ som Visual Sweden, förklarar Tomas Ahlström, projektledare för East Sweden Game.

– Dataspelsbranschen handlar ofta om underhållning. Men teknik, ramverk och metoder från dataspelsbranschen kan även skapa nytta i traditionella branscher som medicin, byggbranschen och utbildningssektorn etc. Här ger Visual Sweden ett brett kontaktnät med organisationer som ofta ser en nytta med teknik från spelbranschen. Tillsammans erbjuder vi en unik plattform för utveckling av innovationer i framkant inom digitala upplevelser med allt från kontorslokaler, rådgivning och finansiering, säger Tomas Ahlström.

Väl anpassat innovationssystem

I regionen finns programmerare, ingenjörer, datavetenskap och systemutvecklare och ett universitet med relevanta utbildningar och forskning i världsklass. Här finns tillgång till spetskompetens inom visualisering, digitala medier och teknisk utveckling och en grund för att spelutveckling ska kunna bli en stark industri med stöd av samverkan inom ett innovationssystem, bland annat genom Vinnväxt-initiativet Visual Sweden.

– Visualisering är en central del i spelutveckling. Genom vårt samarbete kommer East Sweden Game närmare forskning och utveckling inom visualiseringsteknik och omvänt kommer våra företag och andra aktörer närmare spelutvecklarna, säger Anders Carlsson, processledare för Visual Sweden.

– Ett alldeles eget och växande område i flera branscher är spel för lärande och spelifiering som motivator för att till exempel ändra beteenden och attityder. Det finns projekt i Visual Swedens portfölj som har den inriktningen. Dessutom har spelutvecklarna ofta färdigheter som också kan tillämpas i annat än spel. Våra företag har ett stort behov av kompetent arbetskraft, fortsätter Anders Carlsson.

Attraktivt även för storföretag

Nu hoppas man även attrahera etablerade företag, som allt oftare utvecklar teknik på spelplattformar för visualisering och simulering.

– Spelindustrin kopplas ofta felaktigt ihop med bara underhållning men det är ett växande och oerhört dynamiskt område som används i vitt skilda fält, som inom medicin, hälsa, flyg, visualisering, AI och matematik. Många företag implementerar idag element av spelutveckling i sina verksamheter och Linköping kan bli en hubb och utvecklingsarena även för dessa, säger Carolina Olsson, community manager på East Sweden Game.

Många företag på listan

Här nedan är ett antal exempel på spelstudios och företag som ryms inom East Sweden Game. Eftersom företagens marknad är global och internationell får de presentera sig på engelska.

Martin Magni
We develop mobile games where players become creators.

Aftnareld
A team of two on a journey filled with great desire, high amibtions, much patience and strong teamwork.

Catalope Games
Catalope Games is a game studio in Sweden dedicated to making cute and fun games.

Solid Core
We are a passionate two-man team forging deep gameplay in simple game concepts. Working on top-down racer Roadclub: League Racing and gamer sim Random Raiders.

Camp Creation
A new studio founded by games industry veterans, still in stealth mode.

Dimfrost Studio
Dimfrost Studio is a passionate gaming studio focusing on storytelling and atmospheric environments.

Pugstorm
We make awesome puzzle games with a unique retro ooze. Right now working on Radical Rabbit Stew!

Digital Punch
Retro oozing games with a lot of action, humor and pixels!

Visedu
We develop educational games based on gamification and the latest science within feedback and motivation.

ioneo
The developer behind the ultimate block building game!

Overflow Games
At Overflow we love to transform unique ideas into awesome games.

Rymdfall
Rymdfall is a games studio based in Sweden. We develop Planetary Dustoff, a moddable roguelite shooter.

AmberWing
Making the best games possible! Currently working on Crystal Corruption.

Therese Kristoffer
Therese Kristoffer Publishing develop engaging games for a greater good.

Augminded
We specialize in interactive visualizations with 3D, VR and AR.

AgriOpt
Optimizing agriculture with gamification.

Flashe Gaming Group
Flashe Gaming Group develop, manufacture and sell gaming products and associated parts.

Edventures
Personal venture coaching through Anna, our artificial intelligence bot.

Incredible Concepts of Sweden
Incredible helps organisations with innovation and events within games development and tech startups.

Ecoomy
Development of innovative services based on blockchain technology and gamification.

Lifee
Lifee offer a magic wristband that turns physical activity into a game.

 

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll