Smart samverkan ska ge förarlösa skogsmaskiner

Vinnova och skogsbranschen satsar 20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner.

iHubs Sweden Automation Smart samverkan ska ge förarlösa skogsmaskiner

Bilden ovan: Förarlösa skogsmaskiner kan bli en framtid i skogen, menar aktörerna i ett samverkansprojekt inom skogsindustrin. Foto: Skogforsk, montage.

Automatiseringen av uppgifter som sköts av människan går snabbt. Inom transportsektorn och industrin har denna utveckling redan kommit långt. Liknande teknik ska nu användas i skogen när det projektet Auto2, finansierat av Vinnova, ska utveckla förutsättningar för självstyrande skotare. Maskinerna ska själva planera sin körning, ta sig fram i terrängen och samtidigt skapa en säkerhetszon runt maskinen, så att ingen kan komma till skada.

När sensorstyrning och säkerhetssystem finns på plats kommer nästa steg: fjärrstyrning av skogsmaskinerna från kontoret.

– Det steget är förstås mera futuristiskt. Men det ger flera potentiella förbättringar. Utan hytt blir vissa maskiner mycket lättare och skonsammare. Och dessutom mer effektiva i sitt transportarbete när det blir mera plats för virket, säger Olle Gelin, forskare på Skogforsk.

– Men det är också ett lyft för arbetsmiljön, utan helkroppsvibrationer och utan risk för fallolyckor eller fallande föremål. Det skulle också på sikt ge oss en bredare rekryteringsbas om människor kunde sitta tillsammans med sina arbetskamrater i en mer social miljö.

Krävs samverkan

För att få till en så komplicerad produkt som en självstyrande skogsmaskin krävs samverkan inom hela det skogstekniska innovationssystemet, från skogsägare till teknikutvecklare och forskare. Projektet finansieras av Vinnova och skogsbranschen och är ett samarbete mellan en lång rad universitet och företag som Skogforsk, Komatsu Forest, Unibap, BillerudKorsnäs, SCA, StoraEnso, Södra, Sveaskog, Holmen, BAE Systems, eXtractor, KTH, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, och Skogstekniska klustret.

Linnea Carlsson, teknikspecialist Sveaskog och representant i styrgruppen för de företag som har användning av skogsmaskiner är positiv till utvecklingen:

– Med utvecklad teknik och stöd till förarna kommer de ha lättare att hålla en hög produktivitet i maskinerna. En av testmaskinerna finns i Luleå på LTU, som vi hoppas på att i närtid, få testa i skogarna i Norrbotten.

Bättre och socialare arbetsmiljö

Det finns en förhoppning om att självkörande och fjärrstyrda skogsmaskiner ska minska skaderisken för de anställda samt i förlängningen leda till en socialare miljö då de som styr maskinerna kan sitta och arbeta runtom i Sverige – från Norrbotten till Skåne.

– Arbetsmiljön för dagens maskinförare har flera utmaningar som kan lösas med förarlösa maskiner till exempel höga prestationskrav, helkroppsvibrationer och ensamarbete. Projektet kommer att jobba fram funktioner som i närtid kan avlasta dagens förare och på längre sikt användas i helt autonoma maskiner. När vi kommer till maskiner där vi inte behöver en hytt kommer vi att kunna bygga lättare maskiner som har en lägre markpåverkan, säger Linnea Carlsson, teknikspecialist Sveaskog.

Utveckling av självstyrande skotare

Automatiseringen av uppgifter som sköts av människan går snabbt. Inom transportsektorn och industrin har denna utveckling redan kommit långt. Liknande teknik ska nu användas i skogen när det Vinnovafinansierade projektet Auto2 ska utveckla förutsättningar för självstyrande skotare. Maskinerna ska själva planera sin körning, ta sig fram i terrängen och samtidigt skapa en säkerhetszon runt maskinen, så att ingen kan komma till skada. När sensorstyrning och säkerhetssystem finns på plats kommer nästa steg: fjärrstyrning av skogsmaskinerna från kontoret.

– Vi ser i många sammanhang att maskinerna har nått långt i teknisk effektivitet. Vi är mycket positiva till att vara en del av forskning och utveckling som bidrar till att effektivisera produktionen genom att automatisera och utveckla arbetsmiljön för de som kör maskinerna, säger Anders Järlesjö skogsteknisk chef Sveaskog.

Spännande framtidsmöjligheter för yrket

Tanken är att utveckla ett system som gör att skogsmaskinerna på egen hand ska ta sig fram från virkesavlägget till den aktuella avverknings eller röjningsplatsen där skogsarbetet ska utföras. Därefter kommer en operatör att ta över kontrollen via fjärrstyrning och på det sättet sköta arbetet som ska utföras. Projektet ska ta fram arbetsmetoder för hur detta ska fungera digitalt.

Linnea Carlsson, teknikspecialist Sveaskog:
– Vi är glada för att vi fått denna möjlighet och tror att det i framtiden kan vara det här är som behövs för att vi ska kunna rekrytera och anställa operatörer till våra maskiner.

envelope-o print twitter facebook linkedin