Susanne Nejderås, Smart Textiles.

Smart Textiles i unikt samarbete med Stanford University

iHubs Sweden Smarta textilier Smart Textiles i unikt samarbete med Stanford University

Smart-shirt är ett unikt första samarbete mellan Smart Textiles vid Högskolan i Borås och Stanford University.

Smart Textiles, som är en del av Science Park Borås och med en grund i Vinnovas VInnväxtprogram, är tillsammans med Textilhögskolan en erkänd aktör internationellt inom textil förnyelse.

Ett prestigefullt stipendium från Knut och Alices Wallenbergs Stiftelse har gett Smart Textiles verksamhetschef Susanne Nejderås möjlighet att ytterligare stärka verksamhetens internationella position. Under tretton månader jobbade hon i Silicon Valley, USA, för att vidareutveckla möjligheterna för nya samarbeten mellan Smart Textiles och aktörer på plats i Silicon Valley.

– Projektet Smart-shirt med Stanford skapade tidigt ett engagemang. Flera parter samarbetar nu kring ett textilt plagg med integrerad teknik för att tidigt kunna detektera infektionssjukdomar med covid-19 som exempel. Projektet är ett av de resultat jag är extra stolt över och som är en början till en framtidsresa tillsammans, säger Susanne Nejderås i en intervju på Smart Textiles webb.

Vistelsen i USA har skapat en hävstångseffekt på så vis att erfarenheten kan komma hela Textile Fashion Center och dess verksamheter tillgodo. Det kan i sin tur innebära att Smart Textiles kan vidareutveckla innovationsmiljön till att bli en lika stark och lyckosam miljö som den i Silicon Valley, men med organisationsspecifik inriktning.

Läs hela artikeln på Smart Textiles webb.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll