Smarta glasögon gör att verkligheten och dgitala ritningar i 3D kan smälta samman.

Smarta glasögon ger snickaren 3D-syn

Byggföretaget OBOS vill bygga hus mer hållbart och samtidigt skapa ett bättre samhälle. Digital teknik för augmented reality är en del i utvecklingen.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Smarta glasögon ger snickaren 3D-syn

Tillsammans med Vinnväxtinitiativet Smart Housing Småland undersöker byggföretaget OBOS hur AR, augmented reality, kan bli en del av företagets arbetssätt. Med AR-glasögon kan monteringsarbetarna interagera med digitala ritningar i 3D. Det gör att digital information och verklighet smälter samman och ger rätt information vid rätt tillfälle.

Vi måste hela tiden utvärdera nya digitala lösningar och tekniska innovationer

Arbetsmetoderna är fortfarande på utvecklingsstadiet men här finns stor potential, menar företaget.

– Som företag har vi inte råd att stanna upp en minut i vår forskning och utveckling. Vi måste hela tiden utvärdera nya digitala lösningar och tekniska innovationer, säger Peter Stenfelt, administrativ chef för OBOS.

– Med den nya digitala tekniken sammanstrålar verkligheten och det vi gör digitalt. Det ger oss väldigt bra förutsättningar för att kvalitetssäkra vårt arbete i alla led och kommer också att leda till att vi kan sänka våra kostnader i projekterings-, tillverknings- och montageskede i vårt företag, förklarar Peter Stenfelt.

– Vi driver det här projekt inom Vinnovas Vinnväxtmiljö Smart Housing Småland som är en viktig part för oss i vårt utvecklingsarbete. Där har vi möjlighet att samverka och nätverka med kompetenser i regionen kring digital teknik, säger Peter Stenfelt, administrativ chef på Obos.

Se OBOS presentera tekniken för AR och husbyggnad

All information i AR-glasögongen utan sladdar och extra utrustning

Teknikutvecklingen inom AR går extremt fort och under 2016 introducerades de revolutionerande AR-glasögonen HoloLens från Microsoft. Glasögonen kan visualisera adderad information, 3D-modeller, bilder och animationer utan någon extra utrustning eller kablar. All nödvändig teknik och datorkraft finns redan integrerad i glasögonen.

Följ iHubs Sweden på Facebook

Följ iHubs Sweden på Twitter

Följ iHubs Sweden på Linkedin 

Dessa AR-glasögon är en helt ny typ av enhet som ger unika möjligheter för AR-lösningar i traditionella industrier. En HoloLens införskaffades också av Smart Housing Småland i slutet av 2016.

– Jag tror verkligen på AR-tekniken. Den kommer att förändra våra medarbetares vardag som innebär att vi kan kvalitetssäkra vårt arbete på ett helt annat sätt än vi har idag, säger Peter Stenfelt.

Se digitala ritningar direkt som ett lager ovanpå verkligheten

Under 2016 genomförde Smart Housing Småland ett förstudieprojekt, Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö, där tillämpningar av virtuell verklighet, VR, i trähustillverkning diskuterades och flera prototyper utvecklades. Det konstaterades att tekniken kunde tillämpas i hela kedjan från utveckling och design till produktion och slutligen demonstration och försäljning.

VR-förstudien ledde också till applikationsmöjligheter för AR. Att exempelvis kunna se digitala ritningar direkt som ett lager ovanpå verkligheten, eller se var rör och ledningar går bakom väggar, sågs som jätteintressanta möjligheter som inte varit möjliga tidigare.

I förstudien Augmented Reality i trähustillverkning är ett av målen att gå steget längre och undersöka hur AR kan effektivisera OBOS trähustillverkning. Resultaten kommer att vara fritt tillgängligt för övrig industri som är intresserad.

I Smart Housing-förstudien ”Augmented Reality i trähustillverkning” undersöker OBOS tillsammans med RISE Glas hur Augmented Reality (AR) kan bli en del av arbetssättet.

Fakta om Smart Housing Småland

Smart Housing Småland är ett Vinnväxtinitiativ som möter ett flertal utmaningar; behovet av nya bostäder, behovet av att bygga yteffektivt, flexibelt, modernt, energieffektivt och hållbart.

Smart Housing Småland bygger i samverkan med näringsliv, akademi och offentlighet en innovationsmiljö där man, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas.
Arbetet börjar i Småland där kunskapen, historiken och råvaran för trä och glas finns men målet är en internationellt ledande innovationsmiljö som på marknaden skapar ett ökat utbud av attraktiva, hållbara och konkurrenskraftiga bostäder.
RISE Research Institutes of Sweden (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är projektansvariga men bakom satsningen står även ett stort antal företag i hela Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll