Sarah Olofsson, kommunikatör och eventarrangör BizMaker.

Smarta lösningar för hållbara städer

iHubs Sweden Smarta städer och hus Smarta lösningar för hållbara städer

En tjänst som mäter elevers mående och närvaro i mellan- och högstadiet, en plattform för att hitta studiekamrater samt en lösning för att anonymt matcha människor med gemensamma intressen för att hitta nya vänner. Det var några av de lösningar som togs fram under Good Tech Hack 2021, ett hackathon som lockade deltagare från hela Sverige.

Den 19 – 20 februari arrangerades den fjärde upplagan av Good Tech Hack i Västernorrland. Under 24 intensiva timmar arbetade deltagarna med affärsidéer och koncept som bidrar till att skapa nytta i samhället. Utmaningarna som deltagarna skulle lösa var kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål nummer 11 – Hållbara städer och samhällen, utifrån underkategorierna Social inkludering, En sammanhållen stad och Hållbar stadsutveckling för barn.

Utifrån inkubatorn BizMakers uppdrag att utveckla goda idéer till hållbara lösningar för framtiden är Good Tech Hack en viktig arena för att möta engagerade människor och identifiera idéer med potential att på sikt lanseras på marknaden.

– Deltagandet tyder på att det finns en vilja och ett engagemang att bidra till samhällsutvecklingen. Det är intressant att se hur team med olika kompetenser nystar i samma utmaningar och vilka lösningar som växer fram utifrån det, säger Sarah Olofsson, kommunikatör och eventarrangör på BizMaker.

Årets vinnare:

Good Tech Hackers 2021 (15.000kr): Team Adrenalin
En tjänst som ger skolan en bild av hur eleverna i mellan- och högstadiet mår och hur deras närvaro ser ut genom att kommunicera med eleverna via SMS och analysera svaren tillsammans med närvarodata ur skolans eget system.

Bästa koncept (10.000kr) Team Adrenalin

Bästa tekniska lösning (10.000kr): Skogsbadarna
Ett mobilspel för barn där spelaren ska slutföra uppdrag i samhället. Data samlas in kring var spelaren rör sig och datan kan analyseras för att underlätta framtida trafikplanering.

Bästa studentlag (10.000kr): Team BredvID
En plattform som främjar grupparbeten på gymnasial nivå. Grupperna utformas bland annat med hjälp av en algoritm byggd på Belbins teori om personlighetstyper.

Bästa användarupplevelse (UX-litteratur): Hackademin
En tjänst med fokus på att genomföra olika uppdrag tillsammans, på både lätt och avancerad nivå, för att samla poäng och lära känna studiekamrater

Folkets röst: Geek Girl Crew
En app som vänder sig till barn och ungdomar där deras idéer och synpunkter ska nå beslutsfattare.

Good Tech Hack är en mötesplats för studenter, näringsliv och offentlig sektor, ett forum för att utforska nya innovativa arbetssätt och samverkan över gränserna. Good Tech Hack arrangerades av Bron Innovation, BizMaker, Mittuniversitetet, Biometria, Region Västernorrland, Försäkringskassan, CSN, Bolagsverket, SPV och B3.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Johan Vestberg

Startups ska inspirera industri och skogsnäring

Bioekonomi

”Genom att korsbefrukta traditionell industri med innovativa startups kan vi utveckla nya lösningar”, säger Johan Vestberg, affärsrådgivare på BizMaker, bilden ovan. Foto: Bizmaker. Den 1 mars öppnar ansökan till Forest Business Accelerator 2021. I den femte omgången av programmet har startups från hela världen möjlighet att söka. Parallellt startar dessutom en helt ny nationell acceleratorsatsning för […]

Publicerad: 3 mars, 2021