Smarta städer i Sverige lockar andra länder

Sverige ligger långt fram med smarta lösningar för hållbara städer. Redan finns ett stort intresse internationellt, och nu ska den svenska modellen Smart City Sweden bli än mer känd i fler länder.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Smarta städer i Sverige lockar andra länder

Den miljöprofilerade stadsdelen Hammarby sjöstad i Stockholm är utgångspunkten för Smart City Sweden med hållbara lösningar för smarta städer. Intresset för plattformen har varit stort redan från början. Sedan invigningen i maj 2017 har Smart City Sweden tagit emot över 3000 besökare från 37 olika länder.

Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet fått uppdraget att driva besöksverksamheten inom Smart City Sweden vidare. Besöksverksamheten har tidigare lyft fram goda exempel inom miljö, klimat och energi. Nu utökas detta till att även innefatta exempel inom områdena social hållbarhet, hållbara transporter, digitalisering och stadsplanering.

Goda exempel på smarta städer

Den nya satsningen går också ut på att knyta samman regionala satsningar i Sverige och visa på goda exempel från hela landet.

– Besöksverksamheten kommer nu att förstärkas med sex regionala noder. Utöver huvudkontoret i Stockholm kommer Smart City Sweden även att ha besöksmottagningar i Göteborg, Malmö, Borlänge, Linköping och Umeå, säger Hanna Eriksson Lagerberg på IVL, som är verksamhetsansvarig för plattformen.

Umeå en av smarta städer

I Umeå har uppdraget gått till North Sweden Cleantech, en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar.

– Det skall bli mycket spännande att försöka få med hela Sverige för att visa upp våra smarta hållbara lösningar, säger Susanne W Lindström, projektledare internationella affärer hos North Sweden Cleantech, som kommer att bli den regionala koordinatorn.

– Vår ambition är att visa upp det bästa av regionen och stor vikt kommer att läggas på berättelsen om Sverige kopplat till hållbara lösningar, vi vill synliggöra våra företag som kan bidra till en hållbar stad där social hållbarhet är en viktig del, fortsätter Susanne W Lindström.

Miljöteknikföretag i syd

Ett annat exempel på part i satsningen är Sustainable Business Hub i Malmö, ett kluster för miljöteknikföretag. Sustainable Business Hub är också värd för Vinnväxtinitiativet Urban Magma vars vision är att Sydsverige ska bli en internationellt ledande plats för utveckling av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem: energi, VA, avfall och grönstruktur.

Koppla samman internationella besök

En viktig del i satsningen blir uppföljning av de internationella besöken, där en gemensam hantering av besöken ska tas fram för hela landet.

– Uppföljningen kommer även att ske tillsammans med svenska utlandsmyndigheter, energiråd, innovationsråd och prioriterade Business Sweden-kontor i andra länder. Detta för att fler aktörer och företag ska ges möjlighet att skapa affärs- och samarbetsmöjligheter med de internationella delegationer som kommer till Sverige, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet och senior rådgivare för Smart City Sweden

Förutom själva demonstrationsplattformen innefattar regeringsuppdraget även ett utökat samarbete mellan sju myndigheter, fortsatt stöd till Swedish Cleantech, en satsning på innovationssamverkan med Indien, samt ett utvärderingsuppdrag till Tillväxtanalys. Energimyndigheten ansvarar för koordineringen av de olika delarna av regeringsuppdraget.

– Sverige ligger redan i dag långt framme inom smarta och integrerade urbana system. Genom den nationella plattformen ska svenska lösningar samlas och demonstreras för att attrahera fler utländska besökare som är intresserade att utveckla hållbara stadslösningar, och även investera i svenska satsningar. Detta ser vi nu är möjligt med detta uppdrag, säger Lina Groth, affärsutvecklare inom internationella marknader på Energimyndigheten.

Foto ovan: Helena Wahlman / imagebank.sweden.se.

envelope-o print twitter facebook linkedin