Susanne Nejderås och den pappersklänning som Smart Textiles varit med och tagit fram kring smarta kläder och textilier.

Smarta kläder och textilier når ut i världen

Svenska Smart Textiles siktar internationellt. Vill utveckla kontakter med startup-scenen i Silicon Valley, USA, för att lansera smarta kläder och textilier.

iHubs Sweden Smarta textilier Smarta kläder och textilier når ut i världen

Susanne Nejderås, verksamhetschef för Smart Textiles, åker till Silicon Valley för att undersöka möjligheterna att bli den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse och smarta kläder och textilier.

Smarta kläder och textilier

Smarta textilier kan vara mycket. Kläder som tillverkas av papper, som på bilden ovan, en pappersklänning. Det kan också vara kläder som övervakar din hälsa eller mäter dina rörelser. det är teknik som gör det möjligt att återvinna textila fibrer och använda dem på nytt. Vinnväxt-initiativet Smart Textiles från Borås vill revolutionera våra liv och förbättra människors vardag och skapa nya arbetstillfällen.

Läs mer om Smarta Textiles.

Smart Textiles Showroom

I Sverige är Smart Textiles, som är en del av Science Park Borås och Högskolan i Borås, en ledande aktör inom textila innovationer, men internationellt finns mark att erövra. En förhoppning med resan är att utveckla verksamheten ännu mer just internationellt. Genom ett sju veckor långt pilotprojekt i Kalifornien ska verksamheten göra en omvärldsanalys och få insyn i den världskända kulturen som Silicon Valley utgör.

– En spännande vision är att göra en kulturöverföring hit till Borås. Vi vill också manifestera och visa upp vårt arbete inom Smart Textiles och hitta nya projektsamarbeten där, till exempel inom IT och textil, berättar Susanne Nejderås.

– Intresset för Smart Textiles Showroom är stort, såväl nationellt som internationellt. En idé är att etablera någon form av ”Smart Textiles Showroom Silicon Valley Hub”. Det skulle kunna bli starten till en vandringsutställning med valda delar ur vårt showroom i Borås – en Smart Textiles Showroom Roadshow.

Susanne Nejderås stannar i Silicon Valley i sju veckor. Under tiden fortgår hennes chefsuppdrag med stöd av Erik Bresky, VD för Science Park Borås.

Pilotprojektet i Silicon Valley finansieras av Vinnova.

Filmen nedan visar Smart Textiles Showroom i Borås.

Text: Anna Kjellsson, kommunikatör Högskolan i Borås.
Foto: Anna Sigge och Mostphotos

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll