Skidåkare på snö.

Snöforskning sätter ljus på snöfattiga vintrar

Snöforskning diskuterar hur framtidens vintersport ska se ut med stigande temperaturer och opålitlig nederbörd.

iHubs Sweden Sport och outdoor Snöforskning sätter ljus på snöfattiga vintrar

Mer regn istället för snö och högre vintertemperaturer är att vänta. Snöforskningen kan nog lösa problemet med snösäkringen, men frågan är – hur ska framtidens vintersport se ut?

– Vi behöver diskutera hur vi vill att våra vintersportarrangemang ska se ut framöver. Vi som jobbar med snöforskning är ganska övertygade om att det går att snösäkra skidbackar och längdspår även framgent, men det kommer att kräva en del planering och prioritering, säger Erik Melin Söderström, forskningsledare för projektet SNÖRIK på Peak Innovation , en satsning som vuxit fram inom Vinnova -programmet Vinnväxt.

Redan i år har ett antal stora arrangemang fått bantas eller flyttas på grund av snöbrist. För arrangörerna, publiken och de aktiva innebär det svårigheter med planering, ökade kostnader och minskade intäkter. Om bara tio år kommer förutsättningarna tvinga aktörerna att tänka annorlunda.

– Var ska tävlingarna hållas för att säkra publikintäkter? Hur många tävlingar ska vi ha i Sverige? Hur stora ska tävlingarna vara? Snöforskning kan visa vägen till hållbar snösäkring, men i viss mån kanske samhället ändå måste tvingas prioritera när vintrarna blir som sämst, säger Erik Melin Söderström.

Foto: Andreas Lindgren

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll