Somnox är världens första sömnrobot. Den ser ut som en blandning mellan en kudde och en böna. Med hjälp av ljud, ljus och en simulerad mänsklig andningsrytm hjälper sömnroboten användaren att somna.

Sömnrobot ska hjälpa mot sömnproblem

iHubs Sweden Digital hälsa Sömnrobot ska hjälpa mot sömnproblem

Inom ramen för DigitalWell Arena ska forskare vid Karlstads universitet ta reda på om en robot kan hjälpa människor med sömnproblem.

Studien görs inom ramen för Vinnäxtmiljön DigitalWell Arenas forskningssatsning, DigitalWell Research. Den robot som ingår i studien (Somnox) har funnits på marknaden ett par år och har utvecklats av ett holländskt bolag.

Sömnroboten ser ut som en bönformad kudde att krama om. Den ger ett lätt tryck mot magen och gör andningsljud, vilket tros kunna lugna ned andningstakten. Sömnroboten känner av användarens andningstakt, den börjar därefter röra sig i samma takt och saktar sedan ned andningstakten. Det tros kunna medverka till en fysiologisk nedvarvning och möjligen förkorta insomningstiden.

– Att påverka sin andning är ett vanligt inslag i olika psykologiska tekniker för att lugna ned eller balansera nervsystemet. Grundprincipen är således rimlig, men det finns ingen publicerad studie över effekterna, säger Annika Norell-Clarke, docent i psykologi och huvudansvarig för studien, i en artikel på DigitalWells webb.

Bilden ovan: Somnox är världens första sömnrobot. Den ser ut som en blandning mellan en kudde och en böna. Med hjälp av ljud, ljus och en simulerad mänsklig andningsrytm hjälper sömnroboten användaren att somna. 

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll